Koszty Uzyskania Przychodów

kalkulator
Źródło: Flickr.com / Images_of_Money

 

Koszt uzyskania przychodu – czym jest?

Za koszty uzyskania przychodu uznaje się wszystkie wydatki, jakie podatnik ponieść musi w celu uzyskania przychodów z poszczególnego źródła. Prawo podatkowe nie definiuje, czym co szczegółowo można uznać z kosz dochodu, wykazując jedynie rzeczy, które za służące tym celom nie mogą być uznane.

Uzyskanie przychodu nie musi bezpośrednio wiązać się z poniesioną jego realizację kwotą. Nawet wydatki na rzeczy pozostające bez ścisłego związku ze zwiększeniem przychodu, ale wiążące się z tym pośrednio mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, jeśli dzięki nim możliwe jest utrzymanie źródła przychodów i samych przychodów na niezmiennym poziomie.

Koszty uzyskania przychodu a korzystanie z praw autorskich

Koszty uzyskania przychodu mogą być większe, jeśli korzystamy z praw autorskich lub pokrewnych.

Możliwe jest nawet wykazanie 50% jeśli:

 

  • Twórcy zapłacono za przeniesienie prawa własności wynalazku
  • Koszty wynikają z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku
  • Twórcy korzystają z praw autorskich

 

Suma kosztów uzyskania przychodów nie może być wykazywana w formie zryczałtowanej, jeśli twórca prowadzi i uzyskuje przychód z działalności gospodarczej.

 

Koszty uzyskania przychodów – nie tylko dla przedsiębiorców

 

Koszty uzyskania przychodów mogą być wykazywane także przez pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, racę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy, czy stosunek służby.

W takich przypadkach za koszt uzyskania przychodów mogą być np. uznane koszty dojazdów.

Wysokość kosztów uzyskania przychodów w oparciu o wyżej wymienione umowy zależna jest od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości w której pracuje, czy nie. W takim przypadku miejsce zamieszkania nie musi być równoznaczne z miejscem zameldowania.

W przypadku wykazywania jako kosztów uzyskania przychodu wydatków przeznaczonych na środki transportu, konieczne jest posługiwanie się biletem imiennym.

 

 pytaniaMasz pytania podatkowe? Przejdź do naszej bazy wiedzy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *