Formularze PIT 2018/2019

Formularze podatkowe do pobraniaPoniżej prezentujemy listę wszystkich formularzy PIT na rok 2018/2019 wraz z opisem.Wybierz formularze, które odpowiadają Twoim dochodom w minionym roku, dowiedz się więcej pobierz w formie PDF lub wypełnij programem.

* Oficjalne druki na 2019 rok do pobrania będą dostępne w Grudniu 2018 roku.

 

Opis formularza

Nazwa druku

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskichPIT-R
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowyPIT-4R
Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnejPIT-6
Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnejPIT-6L
Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowymPIT-8AR
Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnychPIT-8C
Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowyPIT-11
Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot nie będący następcą prawnym zakładu pracyPIT-11K
Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego – wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowejPIT-14
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowejPIT-16
Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowejPIT-16Z
Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowegoPIT-16A
Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowegoPIT-19A
Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowymPIT-23
Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rokPIT-28
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT-36
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarcząPIT-36L
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT-37
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT-38
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.PIT-39
Roczne obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnikaPIT-40

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *