Kategorie
Aktualności Podatki

Jak wysłać PIT online?

Wysłanie deklaracji PIT przez Internet jest bardzo proste i znacznie oszczędza czas. W tym roku można to zrobić na 4 sposoby do wyboru.

1. Skorzystanie z gotowej deklaracji w systemie Twój e-PIT

Ta metoda dostępna jest wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które rozliczają się na podstawie formularzy PIT 37 i PIT 38. Dla nich w 2019 roku deklaracje te wypełnią pracownicy urzędów skarbowych, a gotowe formularze udostępnią na stronie internetowej Podatki.gov.pl już 15 lutego. Aby wysłać PIT online w ten sposób, należy odwiedzić wspomnianą stronę internetową, zalogować się, sprawdzić przygotowaną deklarację i po wprowadzeniu ewentualnych poprawek zaakceptować ją do rozliczenia. Na dowód przesłania rozliczenia podatnik może pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

2. Samodzielne wypełnienie i wysłanie PIT online w systemie e-Deklaracje

Oprócz systemu Twój e-PIT podatnicy mają do dyspozycji platformę e-Deklaracje, która umożliwia wypełnienie i przesłanie online każdej deklaracji podatkowej, nie tylko PIT 37 i 38. Co więcej, za pośrednictwem tej platformy formularz może złożyć w naszym imieniu pełnomocnik.
Po wybraniu odpowiedniego formularza na stronie https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/zloz-e-deklaracje/, należy go wypełnić, a następnie podpisać podpisem kwalifikowanym bądź danymi autoryzacyjnymi, o które poprosi system (najczęściej należy podać kwotę przychodu z ubiegłorocznej deklaracji). Po wysłaniu PIT online za pośrednictwem platformy e-Deklaracje również otrzymujemy Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które można pobrać na swój komputer i wydrukować.

3. Wysłanie PIT z użyciem programu online PITax.pl

Swój roczny PIT można wypełnić w formie elektronicznej, a potem wysłać przez Internet również za pośrednictwem darmowego programu do wypełniania PIT (dostępny na stronie lub w wersji rozliczenia online). Aplikacja wyposażona jest w funkcję pozwalającą na przesłanie wypełnionego druku do systemu e-Deklaracje. W tym przypadku również konieczna jest autoryzacja – za pomocą podpisu kwalifikowanego lub poprzez podanie danych autoryzacyjnych wymaganych przez system.

4. Wysłanie PIT za pośrednictwem biura rachunkowego

Jeśli podatnik nie czuje się na siłach, by samodzielnie sporządzić swoje rozliczenie roczne, zadanie to może zlecić specjalistom w biurze rachunkowym lub biurze doradztwa podatkowego. Biura takie dysponują specjalnym oprogramowaniem, które umożliwia im przesłanie do urzędu skarbowego w imieniu swoich klientów deklaracji PIT drogą elektroniczną. W przypadku zlecenia wypełnienia deklaracji do biura zajmującego się doradztwem podatkowym niezbędne jest przedstawienie w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa na formularzu UP-1, które upoważni biuro do podpisania deklaracji w imieniu podatnika przesyłanej drogą elektroniczną.

Warto pamiętać, że wciąż istnieje możliwość złożenia rocznego PIT w formie papierowej – wówczas taki formularz należy albo osobiście dostarczyć do swojego urzędu skarbowego, albo przesłać go listem. W tym ostatnim przypadku lepiej wybrać usługi Poczty Polskiej, ponieważ o dacie złożenia PIT będzie decydowała data nadania przesyłki. Jeśli PIT zostanie wysłany za pośrednictwem innych firm świadczących usługi pocztowe, datą złożenia PIT będzie data fizycznego wpłynięcia listu do urzędu skarbowego.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.