Kategorie
Podatki

Zmiany w podatkach dochodowych 2019: Podatek od wyjścia

Resort finansów przedstawił projekt dużej nowelizacji ustaw podatkowych. Od 2019 roku pojawi się nowy podatek tzw. exit tax. Sprawdź szczegóły zmian w podatkach dochodowych.

Projekt z 24 sierpnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw zakłada, że opodatkowaniu exit tax będzie podlegać przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku, którego Rzeczpospolita Polska w całości lub części traci prawo doopodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu.

Opodatkowaniu podlegać ma również zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), w wyniku której Rzeczpospolita Polska w całości lub części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

Czytaj więcej o zmianach w podatkach dochodowych od 2019 roku:

Dochód podatkowy ma stanowić nadwyżka wartości rynkowej przenoszonego majątku ponad wartość podatkową. Opodatkowanie ma pojawić się jedynie w sytuacji, gdy łączna wartość przenoszonych walorów przekroczy równowartość 2 milinów złotych.

Stawki exit tax

Stawka podatkowa wyniesie 19%, natomiast w sytuacji, gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku ma wynosić ona 3%.

W przypadku osób prawnych podatek wynosie 19%. Może się on wiązać w szczególności ze zmianą rezydencji podatkowej spółki w przypadku, w którym miejsce faktycznego zarządu zostało przeniesione z Polski do innego państwa.

PRZYKŁAD

Spółka ABC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest rezydentem podatkowym Polski. Formalne gromadzenia zarządu oraz faktyczne podejmowanie decyzji zarządczych odbywa się w Polsce. Członkowie zarządu przenieśli miejsce zamieszkania za granicę. Stamtąd faktycznie kierują działalnością spółki oraz za granicą podejmują uchwały zarządu. Zgodnie z przepisami podatkowymi spółka stała się rezydentem innego kraju, gdyż tam ma miejsce faktyczne sprawowanie zarządu.

Warto dodać, że wskazane w tekście przepisy wynikają z implementacji w polskim systemie prawnym dyrektywy unijnej ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (tzw. dyrektywa ATAD). Dyrektywa ta nakłada jednakże na państwa członkowskie obowiązek implementacji omawianych zasad od roku 2020.

Źródło: projekt z 24 sierpnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Samir Kayyali
doradca podatkowy

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.