Kategorie
Aktualności

Zmiany w PIT i CIT w 2014r.

DOBRA INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

W związku z nowelizacją uchwaloną na 53. posiedzeniu Sejmu zmianie ulegnie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także o podatku tonażowym.

Ustawa, która czeka obecnie na podpis prezydenta, w życie powinna wejść w styczniu 2014r.

Dzięki nowelizacjom wprowadzonym przez polski rząd cieszyć się mogą w szczególności osoby fizyczne. Zmiany wprowadzone w Ustawie przewidują zwolnienia z podatku dochodowego:

Dochód ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych udziałów lub wkładów
w spółdzielni, udziałów – akcji w spółkach prawa handlowego, innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Zwolniony z podatku będzie również dochód odpowiadający części kwoty zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
Warto wspomnieć, iż został również dodany przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodu umożliwiający spadkobiercom pomniejszenia dochodu za sprzedaż ww. wkładów, o koszty, które zostały poniesione przez spadkodawców przy ich zakupie.

Zmiany wprowadzone w ustawie dotyczą również podatku dochodowego od osób prawnych – włączając w to spółki komandytowo-akcyjne (SKA). Od stycznia 2014r. spółki te staną się płatnikami podatku CIT.

Pierwsze założenia nowelizacji do ustawy zakładały również objęcie CIT-em spółki komandytowe. Podatnikami ostatecznie zostaną tylko SKA.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.