Kategorie
Firma Poradnik

Zawieszenie i Wznowienie działalności gospodarczej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają prawo w dowolnym momencie zawiesić i odwiesić działalność gospodarczą. Warunkiem zawieszenia działalności jest jedynie niezatrudnianie pracowników. Jak zawiesić i wznowić działalność gospodarczą? Jakie dokumenty potrzebujemy i gdzie je złożyć? Poniżej poradnik dla przedsiębiorców.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej

Działalność możemy zawiesić na okres do 24 miesięcy. Aby to zrobić, nie możemy zatrudniać pracowników w momencie zawieszania. Podczas okresu zawieszenia przedsiębiorcy zwolnieni są z opłat ZUS, NFZ i FP. Aby to zrobić należy złożyć wniosek CEIDG-1 w formie online bądź papierowej w dowolnym Urzędzie Gminy.

W aktualizacji CEIDG-1 skupiamy się na aktualizowanym polu nr 14 (obrazek poniżej). Tam wpisujemy datę zawieszenia działalności, która musi pokrywać się z datą potwierdzenia (lub złożenia) wniosku w urzędzie gminy.

Czy można podpisywać umowy podczas zawieszenia działalności?

Podczas zawieszonej działalności gospodarczej nie powinniśmy podpisywać żadnych umów ani generować faktur za usługi, chyba że faktura jest następstwem umów podpisanych podczas prowadzenia działalności. Wszelkie pozostałe aktywności z tym związane powinniśmy wykonać po wznowieniu działalności.

 

Czy można generować koszty podczas zawieszenia?

Podczas zawieszonej działalności przedsiębiorca może generować koszty, jednak są one ograniczone do tych, które są niezbędne do zabezpieczenia źródła przychodów, funkcjonowania działalności po wznowieniu i tym podobne. Dlatego przykładowo możemy wliczyć w koszty:

  • Koszty wynajmu bądź inne, związane z siedzibą firmy
  • Opłaty za media,
  • Inne opłaty, jeżeli zabezpieczają dotychczasowy majątek firmy.

Koszty te możemy jednak wziąć pod uwagę dopiero po wznowieniu działalności, przy rozliczaniu podatku dochodowego za miniony okres.

 

Poniżej treść ustawy traktująca o kosztach w czasie zawieszenia działalności:

Art. 14a ust. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

“W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.”

 

Wznowienie działalności gospodarczej

Aby wznowić działalność gospodarczą musimy wypełnić ponownie wniosek ceidg-1. W tym wypadku informacje we wniosku zostają niezmienne poza polami: .12 (data powstania obowiązku opłacania składki ZUS) oraz .15 (Informacje o wznowieniu działalności gospodarczej).

 

W polu nr 12 jako datę powstania obowiązku opłacania składki ZUS wpisujemy datę odwieszenia DG.

 

W polu nr 15 należy podać datę wznowienia działalności gospodarczej.

Uwaga: Chociaż w dacie złożenia wniosku musimy podać obecną datę, w polach 12 i 15 powinniśmy podać datę potwierdzenia CEIDG-1 w wybranym Urzędzie Gminy.

Wniosek możemy złożyć internetowo na stronie Ceidg.gov.pl  lub wypełnić i złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Wniosek złożony internetowo należy potwierdzić w terminie 7 dni, również w dowolnym urzędzie gminy (należy pamiętać o zapisaniu nr, który dostaniemy po złożeniu wniosku online). Proces potwierdzania to tylko podpisanie wydrukowanego pisma na podstawie złożonego wcześniej Ceidg i nie powinien zająć więcej niż 15 minut.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.