Kategorie
Firma Poradnik

Zasady rozliczania samochodów służbowych do celów prywatnych w 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 roku wszedł w życie nowy system rozliczania podatku dochodowego z tytułu korzystania z samochodu służbowego w celach prywatnych. Wykorzystywanie pojazdu będzie możliwe do rozliczenia ryczałtem. Przedsiębiorcy mogą doliczać do podstawy opodatkowania stałą kwotę, a nie obliczać przychód z tego tytułu dla osób zatrudnionych. Kwota uzależniona jest od pojemności silnika samochodu.

Zmiany definicyjne

Zmianie uległa sama definicja samochodu osobowego dla celów podatkowych. Art. 5a pkt 19a ustawy o PIT definiuje go jako pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 100 procent VAT

W 2015 roku przedsiębiorcy mają w dalszym ciągu prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych. Należy jednak spełnić kilka warunków, aby odliczenie było możliwe w całości:

– po pierwsze, należy zgłosić pojazd do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26,

– po drugie, prowadzić kilometrówkę dla celów VAT,

– po trzecie, przedsiębiorca musi wprowadzić regulamin użytkowania samochodu. Regulamin pozwoli na uregulowanie zasad korzystania z pojazdów służbowych. Polityka korzystania z samochodu powinna być spójna z zasadami współżycia społecznego i być dostosowana do specyfiki firmy.

Pełne odliczenie VAT możliwe jest tylko wtedy kiedy dany samochód jest używany wyłącznie dla celów służbowych. Takie korzystanie musi być udokumentowane i potwierdzone ewidencją przebiegu pojazdu. Samochód zawsze musi być zgłoszony do urzędu skarbowego. Jeśli pojawi się użytek prywatny, przedsiębiorca musi odliczyć tylko 50 procent VAT z wydatków eksploatacyjnych pojazdu.

50 procent VAT

Jeśli samochód osobowy jest używany w firmie zarówno do celów firmowych jak i prywatnych można skorzystać z odliczenia 50 procent VAT od wydatków eksploatacyjnych. Do 30 czerwca 2015 roku takie odliczenie nie uwzględnia wydatków poniesionych na paliwo.  Od 1 lipca przedsiębiorcy będą mogli odliczyć także 50 procent VAT na paliwo.

Wysokość ryczałtu wynika z pojemności silnika

Nowe zasady wprowadzają system ryczałtowy dla określenia wartości przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego dla celów prywatnych. Świadczenie w wysokości 250 złotych miesięcznie dotyczy samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3. Przy 18-procentowej stawce podatkowej jest to kwota 45 złotych zryczałtowanego miesięcznego podatku. Wartość 400 złotych miesięcznie dotyczy samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. Będzie to więc 72 złotych zryczałtowanego miesięcznego podatku.

 

Jeśli przedsiębiorca będzie wykorzystywał samochód służbowy do prywatnych celów tylko przez jakąś część miesiąca, to wartość świadczenia będzie ustalana na każdy dzień wykorzystania pojazdu w wysokości 1/30. Jeśli świadczenie takie jest częściowo odpłatne, za przychód uznawana będzie różnica pomiędzy wartością ustawową a faktycznie ponoszoną przez pracownika. Zmiany wprowadzają obciążenie wynikające z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych a także składek ubezpieczeniowych w wysokości 100-150 złotych.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.