Kategorie
Aktualności Prawo

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 2017 – Nowe Zasady

Od 1 stycznia 2017 wiele przepisów podatkowych ulegnie zmianom. Szereg z nich dotyczy zasad powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów. Jakie są to zmiany? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów, czyli…

            Należy na początku jasno powiedzieć sobie, że nie każdy zakup dokonany przez polskiego przedsiębiorcę w dowolnym kraju Unii Europejskiej jest z definicji zaliczany jako Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów. Aby dany zakup mógł być potraktowany jako WNT, zarówno nabywca towarów i usług, jak i dostawca muszą spełniać szereg wymogów ustawy o VAT.

W rozumieniu przepisów wspomnianej ustawy nabywcą jest polski podatnik VAT, który samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą lub podatnik od wartości dodanej. Nabywane towary muszę służyć prowadzonej przez podatnika działalności. Dostawca zaś musi być podatnikiem VAT lub podatnikiem od wartości dodanej.

Dobrze jest wiedzieć, że WNT nie obejmuje wszystkich towarów. Nie można tą drogą nabyć między innymi: dostaw części transportu morskiego, lotniczego, dostaw, które służą zaopatrzeniu statków, monet, banknotów, walut, które używane są jako środek płatniczy, dostaw przeznaczonych do użytku przez przedstawicielstwa, misje i urzędy dyplomatyczne, etc.. Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów nie mogą dokonać rolnicy rozliczający się ryczałtem, podatnicy, którym nie przysługuje prawno obniżenia podatku o VAT, podatnicy zwolnieni od podatku, których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku 150 000 zł oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, a których prognozowana sprzedaż nie przekracza kwoty 150 000 zł.

Zmiany w Wewnątrzwspólnotowym Nabyciu Towarów od 2017 roku

Dotychczas prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy Wewnątrzwspólnotowym Nabyciu Towarów (imporcie usług, odwrotnych obciążeniach) uzależnione było od prawidłowego rozliczenia podatku należnego od tych transakcji. Po zmianach, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku prawo od odliczenia podatku od tych transakcji będzie uzależnione od obowiązku rozliczenia podatku należnego za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym ten obowiązek powstał.

Co to znaczy? Do tej pory podatnik nie był ograniczony czasowo. Mógł rozliczyć się w grudniu za transakcję dokonaną w lutym, jeśli dopiero wtedy stwierdziłby nierozliczenie transakcji z lutego. W świetle nowych przepisów będzie mieć możliwość odliczenia podatku od transakcji gdy ujmie podatek należny, o ile ten zostanie wykazany nie później niż trzy miesiące od końca miesiąca, w którym do niej doszło. W przypadku naszego lutego, mógłby załatwić formalności podatkowe do końca maja danego roku.

Co w przypadku spóźnień?

            Niestety, spóźnienia, niedotrzymanie terminów, które często nie wynika ze złej woli podatnika będzie skutkować zwiększeniem podatku należnego do wpłaty, a nawet odsetkami od zaległości podatkowej.

Minister Finansów twierdzi, że wprowadzenie wyżej opisanej zmiany było konieczne przez wzgląd na liczne nieprawidłowości, które związane były z deklarowaniem nabyć towarów i transakcji.

Zapisz

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

W odpowiedzi na “Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 2017 – Nowe Zasady”

Jednym zdaniem można by to podsumować: bUErdel na kółkach.

Nie potrafią na górze ustalić jakiejś jednej linii, żebym ja jako przedsiębiorca nie musiał się przejmować ich rozliczeniami?

Możliwość komentowania jest wyłączona.