Kategorie
Aktualności Poradnik

Ulga Rehabilitacyjna 2015/2016 – podstawowe informacje

Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, pod pewnymi warunkami mogą skorzystać w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym PIT z ulgi rehabilitacyjnej. Dzięki niej podatnik może zmniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w ten sposób podatnik odprowadza do Urzędu Skarbowego niższy podatek dochodowy od osób fizycznych. Na jakich zasadach przyznawana jest ulga rehabilitacyjna?

Konstrukcja ulgi rehabilitacyjnej

Ulga rehabilitacyjna umożliwia uprawnionym do niej podatnikom, odliczenie w rocznej deklaracji PIT wydatków na cele rehabilitacyjne i na dostosowanie przestrzeni życiowej osoby niepełnosprawnej do jej indywidualnych potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności.

Uprawnieni do ulgi

Z ulgi rehabilitacyjnej w rocznym zeznaniu podatkowym mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie. Prawo do ulgi jest należne osobom posiadającym orzeczenie lekarskie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności – lekkiego, umiarkowanego lub ciężkiego. Takie trzy stopnie niepełnosprawności wskazuje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Z ulgi skorzystają również opiekunowie osób niepełnosprawnych, mający je na utrzymaniu, o ile są to członkowie najbliższej rodziny niepełnosprawnego, a jego dochody nie przekroczą w ciągu roku 9120 zł.

 

Kolejnym warunkiem do zastosowania w rocznej deklaracji podatkowej ulgi rehabilitacyjnej jest rozliczanie się z fiskusem na odpowiednim druku podatkowym. Podatnik musi rozliczać się na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32% albo według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulgę rehabilitacyjną można ująć w rozliczeniach:

  • PIT-36, przeznaczonych dla podatników osiągających dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, bez pośrednictwa płatnika,
  • PIT-37, przeznaczonych dla podatników osiągających dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, za pośrednictwem płatnika,
  • PIT-28, przeznaczonych dla podatników rozliczających się z fiskusem według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku formularzy PIT-36 i PIT-37, właściwych dla skali podatkowej, kwota wydatków na cele rehabilitacyjne będzie odliczana od sumy dochodów podatnika pozyskanych w ciągu poprzedniego roku podatkowego. Dla PIT-28 podstawą odliczenia będzie przychód ewidencjonowany. W obu przypadkach jest to podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Jakie wydatki znajdą się w odliczeniach z tytułu ulgi rehabilitacyjnej?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku jasno wskazuje, jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Będą to między innymi wydatki poniesione przez podatnika na:

  • zaadaptowanie mieszkania czy budynków mieszkalnych w związku z koniecznością dostosowania ich do potrzeb wynikających z niepełnosprawności podatnika,
  • wyposażenie mieszkania lub budynku mieszkalnego w przedmioty ułatwiające dokonywanie codziennych czynności przez osobę niepełnosprawną,
  • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb niepełnosprawności,
  • opłacenie transportu do sanatoriów i na turnusy rehabilitacyjne.

 

W ramach ulgi rehabilitacyjnej rozlicza się ponadto tzw. ulgę na leki dla osób niepełnosprawnych.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

W odpowiedzi na “Ulga Rehabilitacyjna 2015/2016 – podstawowe informacje”

“wyposażenie mieszkania lub budynku mieszkalnego w przedmioty ułatwiające dokonywanie codziennych czynności przez osobę niepełnosprawną,”

W zeszłym roku chciałem właśnie to wliczyć w koszty i rozliczyć w ramach ulgi i teraz mam problemy :( Będą ścigać ludzi, którzy chcą skorzystać z ulg podatkowych?

Możliwość komentowania jest wyłączona.