Kategorie
Poradnik

Ulga Mieszkaniowa: Informacje o odliczeniu

Praktyczne informacje o uldze mieszkaniowej i wydatkach na cele mieszkaniowe.

Z ulgi mieszkaniowej możemy skorzystać, jeśli chcemy sprzedać nabytą po 2008 roku nieruchomość. Ważne jest, że przepis ten ma zastosowanie w przypadku odpłatnego zbycia. Nie stosuje się go wtedy, gdy zbycie przyjęło formę nieodpłatną (np. darowiznę).

W stosunku do odpłatnie zbywanych nieruchomości, które zostały przez podatnika nabyte po 2008 r. ustawodawca przewiduje zastosowanie ulgi  mieszkaniowej, która w 2013 r. będzie obowiązywać w takim samym kształcie, jak wcześniej. Art. 21 ust. 1 pkt 131 updof mówi, że zwalnia się od podatku dochodowego dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Cele mieszkaniowe to przede wszystkim wydatki poniesione na:

-nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
– nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
– nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie 2 lat, licząc od końca roku, w którym zbyto nieruchomość, w stosunku do której podatnik chce skorzystać z ulgi mieszkaniowej, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
-budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
-rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej (czyli m.in. w Polsce) lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej

 

Do skorzystania ze zwolnienia zaliczają się także:

-spłaty kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości,
-spłaty kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w lit. a,
– spłaty każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa wyżej
– w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Autor zdjęcia: Imobiliária THÁ / Flickr

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

4 odpowiedzi na “Ulga Mieszkaniowa: Informacje o odliczeniu”

Szkoda tylko że państwo grabi nas z coraz to kolejnych ulg, decydując czy Ci się należy czy nie. Wychodzi na to, że jeżeli nie klepiesz biedy, to już na ulgi nie masz co liczyć. Tak jakby życie na dobrym poziomie było piętnowane…

Nie do końca tak jest, państwo pełni rolę opiekuńczą, a osobami które zarabiają powyżej średniej nie trzeba się opiekować. Potrafią zadbać o siebie same.

Co nie zmienia faktu, że rozumiem Twój punkt widzenia i jest to trochę irytujące…

Pppieram w tej kwestii Roberta. Jezeli państwo nie będzie dbalo o najbogatszych nie mozna wierzyc w to, ze wiecznie beda płacić tu podatek. A ucieczka najbogatszych z kraju =kraj ubóstwa. ..

Tak szkoda że ludzie którzy mają jedno dziecko są poszkodowani ci co decydują się na większą ilość dzieci robią to bo sytuacja finansowa im na to pozwala ale nie wszyscy niektórzy po prostu nie zdają sobie sprawy że ich nie stać a potem chodzą po mapach itp a pożadni i odpowiedzialni są kopani za to np z taką ustawą 500 na dziecko i gdzie tu sprawiedliwość

Możliwość komentowania jest wyłączona.