Kategorie
Aktualności Firma

Ułatwienia podatkowe dla przedsiębiorców

O jakie ulgi możesz się ubiegać zgodnie z prawem?

Pamiętajmy, że dzięki ustawie o ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), wszystkim osobom prawnym przysługuje prawo ubiegania się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.

W przypadkach uzasadnionych „ważnym interesem podatnika” lub „interesem publicznym”, organ podatkowy ma możliwość:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty na raty;
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  • umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

WAŻNY INTERES PODATNIKA

Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku.

Np. zagrożenie jego egzystencji, czy też ewentualność zaistnienia sytuacji, w której osoba prawna pozostałaby bez środków niezbędnych do funkcjonowania. Trzeba jednak zaznaczyć, iż pod uwagę brane są wyłącznie sytuacje spowodowane warunkami gospodarczymi, klęską żywiołową czy też wydarzeniami losowymi, na których wystąpienie podatnik nie miał wpływu.

INTERES PUBLICZNY

Interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowych spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych
Np. zagrożenie likwidacji znacznej ilości miejsc pracy lub produkcji użytku publicznego

 

Na co udzielane są ulgi? (art. 67b ustawy o ordynacji podatkowej)

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:

  • Nie stanowiących pomocy publicznej
  • Stanowiących pomoc publiczną

– naprawianie szkód wyrządzonych przez klęskę żywiołową lub inne nadzwyczajne
zdarzenia,

– zapobieżenie lub likwidacja poważnych zakłóceń w gospodarce w charakterze ponadsektorowym

– wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowania w interesie europejskim.

– promowanie i wspieranie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,

– szkolenia,

– zatrudnienie,

– rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

– restrukturyzacja,

– ochrona środowiska

– prace badawczo-rozwojowe

 

Ze względu na to, iż decyzje wydawane przez Administrację Podatkową są decyzjami uznaniowymi, organ podatkowy nie ma prawnego obowiązku przychylenia się do na naszego wniosku. Każda decyzja, musi być jednak uzasadniona.

Termin, w którym składamy wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub jego rozłożenie na raty też nie jest bez znaczenia. Pamiętajmy, że wniosek musi zostać złożony przed upływem terminu płatności podatku.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

2 odpowiedzi na “Ułatwienia podatkowe dla przedsiębiorców”

Nie wydaje mi się, aby ułatwienia dla przedsiębiorców przetrwały długi czas. PiS zadba o to, żeby udupić wszystkich, którzy coś zdołali osiągnąć w tym kraju i zabrać im pieniądze, żeby opłacić 500+

Możliwość komentowania jest wyłączona.