Kategorie
Aktualności

Twój e-pit – na czym polega nowy program rządowy?

Twój e-PIT to zupełnie nowa usługa, jaką w 2019 roku uruchomiło Ministerstwo Finansów w celu ułatwienia podatnikom dokonania corocznego rozliczenia z fiskusem. Na czym polega i od kiedy wchodzi?

Twój e-PIT – na czym polega?

W skrócie polega ona na tym, że wszyscy, którzy rozliczają się przy pomocy PIT 37 lub PIT 38, otrzymają dostęp online do swojej deklaracji, która będzie wypełniona przez urzędników. Teoretycznie podatnik nie będzie musiał nawet nic zrobić z tą deklaracją, ponieważ nawet jeśli jej nie sprawdzi, zostanie ona w terminie złożona automatycznie we właściwym urzędzie skarbowym.

Kto otrzyma wypełnioną deklarację PIT?

Deklaracje podatkowe mają być wypełnione przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej do 15 lutego – w tym dniu podatnicy powinni już mieć do nich dostęp online. Niestety gotowy PIT nie będzie czekał na wszystkich, lecz wyłącznie na osoby rozliczające się na podstawie:
PIT 37 – czyli osiągających dochody na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie itp.,
PIT 38 – czyli osiągających dochody kapitałowe np. z tytułu inwestowania na rynku Forex czy na giełdzie papierów
wartościowych*.

* źródło: https://www.pitax.pl/e-pity/

Ważne: na gotowy PIT nie mogą w 2019 roku liczyć osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dla nich usługa powinna zostać udostępniona w kolejnych latach.
Wszystkie deklaracje będą przygotowane wyłącznie z uwzględnieniem indywidualnego rozliczenia podatnika – każdy, kto będzie się chciał rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, będzie musiał dokonać w deklaracji niezbędnych zmian.

Na jakiej podstawie urzędnicy wypełnią nasze PIT-y?

Dane niezbędne do wypełnienia deklaracji podatkowych zostaną pozyskane z dwóch źródeł.

Najważniejszym źródłem informacji dla urzędników będą otrzymane od płatników formularze informacyjne np. PIT 11 od pracodawców, czy też PIT 8c np. od instytucji świadczących usługi maklerskie. Takie deklaracje o charakterze informacyjnym są wysyłane przez płatników co roku w dwóch egzemplarzach – jeden trafia do nas jako podatników, drugi bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Drugim źródłem informacji dla urzędników wypełniających nasze PIT-y będą nasze zeznania podatkowe z ubiegłego roku – to z nich zostaną pobrane dane np. o rachunku bankowym, dane pracodawcy, czy o ewentualnych ulgach podatkowych. Z ubiegłorocznej deklaracji zostaną także przepisane dane organizacji pożytku publicznego, na którą przesłaliśmy 1% naszego podatku.

Gdzie znajdziemy nasze wypełnione deklaracje PIT?

Wypełnione formularze PIT 37 i PIT 38 za ubiegły rok będą czekały na podatników już od 15 lutego na stronie internetowej Podatki.gov.pl w zakładce Twój e-PIT. Aby sprawdzić, czy urzędnicy w ogóle przygotowali nasze rozliczenie oraz by zapoznać się z jego treścią, należy najpierw zalogować się w serwisie. Można to zrobić dwojako:
– za pomocą swojego profilu zaufanego (jest to bezpłatne narzędzie zastępujące podpis elektroniczny i służące do załatwiania spraw w urzędach publicznych),
– za pomocą danych wpisanych na stronie – numeru PESEL oraz wartości przychodów z ubiegłorocznej deklaracji PIT.

Po zalogowaniu się w serwisie będziemy mogli obejrzeć swój formularz PIT i dokonać w nim ewentualnie niezbędnej zmiany danych.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.