Kategorie
Aktualności

Urząd wypełni Twój PIT na podstawie PIT-WZ lub PIT-OP

Z dniem 15 Marca 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy na podstawie której, Urzędy Skarbowe wypełnią za nas PIT za 2016 rok. Aby to zrobić, należy złożyć do urzędu nowy wniosek PIT-WZ lub oświadczenie PIT-OP. Termin na złożenie wniosku to od 15.03 do 18.04 tego roku.

Kategorie
Aktualności Firma Podatki

Podatki dla Firm w 2017- co i jak rozliczamy?

            W styczniu 2017 roku w życie weszło kilka zmian podatkowych dotyczących przedsiębiorców. Jakie są to zmiany? Jak rozliczyć firmę w 2017 roku? O czym muszą pamiętać przedsiębiorcy rozliczając swoje podatki?

Kategorie
Aktualności Prawo

Zmiany w PIT 2017 – 500+ i inne

Coraz głośniej mówi się o rewolucji podatkowej, którą rząd ma zamiar wprowadzić w życie już w 2018 roku. Ma nią być wprowadzenie jednolitego podatku zawierającego podatek dochodowy, składki ZUS i NFZ. Zanim jednak do tego dojdzie musimy rozliczyć się wypełniając deklarację w 2017 roku. Jakie zmiany nastąpiły w PIT 2017? O czym należy wiedzieć?

Kategorie
Aktualności

Zmiany w PIT i CIT w 2014r.

DOBRA INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

W związku z nowelizacją uchwaloną na 53. posiedzeniu Sejmu zmianie ulegnie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także o podatku tonażowym.

Ustawa, która czeka obecnie na podpis prezydenta, w życie powinna wejść w styczniu 2014r.

Dzięki nowelizacjom wprowadzonym przez polski rząd cieszyć się mogą w szczególności osoby fizyczne. Zmiany wprowadzone w Ustawie przewidują zwolnienia z podatku dochodowego:

Dochód ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych udziałów lub wkładów
w spółdzielni, udziałów – akcji w spółkach prawa handlowego, innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Zwolniony z podatku będzie również dochód odpowiadający części kwoty zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
Warto wspomnieć, iż został również dodany przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodu umożliwiający spadkobiercom pomniejszenia dochodu za sprzedaż ww. wkładów, o koszty, które zostały poniesione przez spadkodawców przy ich zakupie.

Zmiany wprowadzone w ustawie dotyczą również podatku dochodowego od osób prawnych – włączając w to spółki komandytowo-akcyjne (SKA). Od stycznia 2014r. spółki te staną się płatnikami podatku CIT.

Pierwsze założenia nowelizacji do ustawy zakładały również objęcie CIT-em spółki komandytowe. Podatnikami ostatecznie zostaną tylko SKA.