Kategorie
Aktualności Podatki

Podatek przychodowy – nowy projekt w sejmie

Nowy projekt podatku przychodowego przedstawiony został w sejmie. Przewiduje on wzrost płac na poziomie około 22%. Projekt przedstawił Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, kierowany przez posła PiS Adama Abramowicza. Głównym celem nowego projektu byłoby uproszczenie polskiego systemu podatkowego oraz wzrost faktycznych zarobków Polaków, bez utraty wpływów do skarbu państwa.

Kategorie
Aktualności Prawo

Zmiany w PIT 2017 – 500+ i inne

Coraz głośniej mówi się o rewolucji podatkowej, którą rząd ma zamiar wprowadzić w życie już w 2018 roku. Ma nią być wprowadzenie jednolitego podatku zawierającego podatek dochodowy, składki ZUS i NFZ. Zanim jednak do tego dojdzie musimy rozliczyć się wypełniając deklarację w 2017 roku. Jakie zmiany nastąpiły w PIT 2017? O czym należy wiedzieć?

Kategorie
Aktualności

Morawiecki: Podatek jednolity realny w 2018 roku

Znamy więcej szczegółów w sprawie jednolitego podatku, który został zapowiedziany przez rząd. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki potwierdził, że projekt połączenia PIT, ZUS i NFZ jest przesądzony i realne jest jego wprowadzenie w 2018 roku.

Kategorie
Aktualności Finanse

Nowa Ustawa VAT – Projekt, Założenia, Zmiany

Już od zeszłego roku PiS wspomina o nowym projekcie ustawy o podatku od towarów i usług. Coraz częściej jednak słychać zapowiedzi, że nie wejdzie ona w życie, a na pewno nie w najbliższym czasie. Co zakładał projekt? Jakie zmiany przewidziano?

Kategorie
Aktualności Finanse

Likwidacja PIT wg PiS – na czym ma polegać?

Już od pewnego czasu w mediach pojawia się tajemnicze hasło „Likwidacja PIT”. Odnosi się ono do planów rządu, który zastanawia się nad ujednoliceniem podatku, zlikwidowaniem tego, który jest teraz i połączeniem go z niektórymi składkami. Jak miałoby to wyglądać?

Kategorie
Aktualności Finanse

Podatkowe obietnice rządu Beaty Szydło-lista

Nowy rząd już podczas kampanii wyborczej zapowiedział szereg zmian, w tym także takich, które dotyczą obecnego systemu podatkowego. Ile z nich uda się wcielić w życie – czas pokaże. Póki co, zapowiada się prawdziwa podatkowa rewolucja. Przypomnijmy o obietnicach, które składała Beata Szydło.

Kategorie
Aktualności Finanse Poradnik

500 zł na Dziecko – Dla kogo i Ile?

O nowym projekcie „Rodzina 500 plus” przygotowanym przez rząd obecnie głośno jest wszędzie. Ustawa budzi wiele kontrowersji, ale i nadziei – szczególnie wśród rodzin wielodzietnych. Projekt miałby wejść w życie od nowego roku. Przewidywany czas to drugi kwartał 2016-ego.

Nie tylko dla rodzin ubogich.

Pomysł przyznawania świadczeń wychowawczych powstał z myślą nie tylko o najuboższych. Polityka rodzinna miałaby obejmować wszystkie rodziny posiadające dwoje lub więcej dzieci, bez względu na limit dochodowy, przy czym rodziny, w których dochód na jedną osobę wynosiłby mniej niż 800 złotych, byłyby na szczególnych prawach. W praktyce miałoby to wyglądać następująco: rodziny, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekraczałby 800 złotych (zazwyczaj są to rodziny, w których pracuje oboje rodziców), otrzymywałyby na drugie i każde kolejne dziecko świadczenia w wysokości po pięćset złotych (za dziecko). Z kolei tam, gdzie ten dochód jest niższy pieniądze byłyby wypłacane także dla pierwszego dziecka. Jeżeli w rodzinie byłoby dziecko niepełnosprawne, kryterium dochodowe wzrosłoby do 1200 złotych. Świadczenia mogą być przyznawane do ukończenia 18 roku życia przez dziecko.

Jak ubiegać się o przyznanie świadczeń?

O świadczenia mogą ubiegać się zarówno rodziny uboższe (bez względu na liczbę dzieci), jak i te bardziej zamożne z dwójką lub więcej potomstwa. Wniosek mogą złożyć rodzice pozostający w związku nieformalnym, a także osoby w separacji lub po rozwodzie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli małżonkowie zachowali takie same prawa rodzicielskie i oboje złożyli wnioski, świadczenia otrzyma osoba, która ubiegała się o nie jako pierwsza. Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy, odpowiednim ze względu na adres zamieszkania. Konieczne będzie przedstawienie danych osobowych, swoich i dzieci, takich jak imiona i nazwisko, numery PESEL, daty urodzenia. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach. Co ważne, wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego powinno się składać co roku w miesiącach wrzesień – październik, aż do ukończenia przez dziecko 17 roku życia.

Świadczenia wychowawcze

Jak zakłada polityka rodzinna, świadczenia mają być przyznawane w celu ułatwienia rodzicom wychowania swojego potomstwa. W przypadku wykorzystywania pieniędzy niezgodnie z ich przeznaczeniem, ośrodek pomocy społecznej będzie zobligowany do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, w którego rezultacie (jeśli podejrzenia okażą się uzasadnione) rodzic utraci przyznane świadczenia.

Kategorie
Finanse Firma

Dotacje dla firmy – skąd zdobyć?

Dotacje dla firmy – skąd zdobyć?

Osoby pragnące założyć własną działalność gospodarczą mogą skorzystać z dotacji na rozwój firmy oferowanych przez wiele podmiotów. Zobacz, gdzie szukać wsparcia.

40 tysięcy z Kapitału Ludzkiego

O dofinansowanie na rozwój firmy z programu operacyjnego Unii Europejskiej – Kapitał Ludzki mogą ubiegać się osoby planujące prowadzić firmę jednoosobową lub w formie spółek i spółdzielni. Osoby, które prowadzą już inną działalność są niewyłączone z programu. Wysokość wsparcia wynika od wskazanych i udokumentowanych potrzeb młodego przedsiębiorcy, jednak nie może przekraczać 40 tysięcy złotych na jednego uczestnika lub 20 tysięcy w przypadku spółdzielni. Osoby biorące w tym projekcie mają obowiązek pokryć z wkładu własnego minimum 15 procent całkowitych wydatków inwestycyjnych. Wydatki z Unii można przeznaczyć na pokrycie wydatków inwestycyjnych, wydatków na środki obrotowe oraz innych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

22 tysiące z Urzędu Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy udzielają dofinansowania dla osób bezrobotnych, pragnących otworzyć własną firmę. Wynosi ono maksymalnie 6-krotność średniej krajowej, co w 2014 roku wynosiło 22 686,84 złotych. Czas rozpatrzenia wniosku wynosi 30 dni począwszy od dnia złożenia wszystkich dokumentów. Dotacja ma charakter jednorazowy.

10 -100 tysięcy od podmiotów prywatnych

Osoba planująca założyć własną działalność powinna brać udział w konkursach organizowanych przez różne podmioty prywatne i współfinansowane ze środków publicznych. Warunkiem uczestnictwa jest zazwyczaj przedstawienie najlepszego biznes planu. W takich konkursach na przykład „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, można wygrać od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, które mają pomóc na starcie młodej firmie.

80-250 tysięcy euro od Aniołów Biznesu

Anioły biznesu, czyli najbardziej wpływowi przedsiębiorcy zrzeszeni w Lewiatan Business Angels, inwestują w najbardziej oryginalne lub wyróżniające się  wśród innych pomysły na własną działalność. Wystarczy wysłać biznes plan do funduszu i czekać na odpowiedź. Im lepszy projekt, tym większa szansa na sukces. Przeciętna kwota inwestowana przez anioła to 80-250 tysięcy euro.

56 tysięcy z PFRON

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną możesz starać się do dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Odbywa się to przez Powiatowe Urzędy Pracy. Maksymalna kwota dofinansowania do założenia działalności gospodarczej przez osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności wynosi 56 717,1 złotych.