Wysokość podatków a przyrost naturalny

Dobre tempo przyrostu naturalnego jest niezbędne do rozwoju siły i gospodarki państwa. W Polsce jednak ten współczynnik…