Stawki ZUS 2016/2017

W 2016 roku wzrosła płaca minimalna. Jej wysokość ma wynosi już nie 1750 złotych, jak to miało miejsce, ale 1850 złotych. Dla pracodawcy oznacza to nie tylko konieczność wypłacenia wyższej pensji dla pracownika, ale również odprowadzenia wyższych składek ZUS.

 

Rzeczywisty wzrost płacy

Najbardziej ze zmian cieszą się oczywiście ci, którzy zarabiają najmniej. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę to realne 100 złotych brutto więcej dla każdego pracownika. Na rękę oznacza to kwotę 69 złotych. Jak jednak kształtują się składki, które musi odprowadzić pracodawca dzisiaj, a te po wprowadzonych zmianach? Prezentujemy to w poniższej tabeli:

 

RODZAJ SKŁADKISTAWKI W 2016 ROKUSTAWKI W 2016 ROKU
Emerytalna474,92 zł180,56 zł
Rentowa194,64 zł27,75 zł
Chorobowa59,61 zł45,33 zł
Zdrowotna288,95 zł143,67 zł
Zaliczka na podatek dochodowy88,00 zł97,00 zł

 

Składki na zasadach preferencyjnych

Zmiana wysokości płacy minimalnej wpływa również na wysokość składek odprowadzanych przez osoby korzystające z zasad preferencyjnych. Tutaj składki liczone są od 30% kwoty płacy minimalnej. W tym wypadku składki na ZUS kształtują się następująco:

 

RODZAJ SKŁADKISTAWKI W 2016 ROKUSTAWKI W 2017 ROKU
Emerytalna108,34 zł?
Rentowa44,40 zł?
Chorobowa13,60 zł?
Zdrowotna288,95?
Wypadkowa9,99 zł?

 

Wyższe faktyczne koszty zatrudnienia

Wyższa płaca minimalna to także wyższe ogólne koszty zatrudnienia, które musi ponieść pracodawca. Od 1 stycznia 2016 roku każdy pracodawca musi liczyć się z wydatkami większymi o 1448,88 złotych. Poniżej przedstawiamy zestawienie % kosztów, które poniesie pracodawca:

Stawki ZUS – Procent podstawy wymiaru
ZdrowotneEmerytalneRentoweChoroboweWypadkoweFundusz Pracy
od IV 20159,00%19,52%8,00%2,45%0,67-3,60%12,45%

 

 

Podsumowanie

Jak widać, wprowadzane od 1 stycznia 2016 roku zmiany są bardzo korzystne dla pracowników. Skorzystają na nich jednak tylko ci, których wynagrodzenie nie przekracza płacy minimalnej, która zagwarantowana jest ustawowo. Wszyscy zarabiający więcej nie odczują żadnych zmian. Zauważą je natomiast pracodawcy, którzy wypłacają swoim pracownikom najniższe wynagrodzenie. Wydatki większe o blisko 1500 złotych to dla niejednego zakładu pracy kwota bardzo trudna do uniesienia. Należy zastanowić się więc, czy podniesienie płacy minimalnej nie skończy się w konsekwencji licznymi zwolnieniami, a tym samym zrostem poziomu bezrobocia.