Kategorie
Aktualności Finanse

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne

Przedsiębiorca wybiera sposób opodatkowania w chwili założenia działalności gospodarczej. Wybór najwłaściwszej formy opodatkowania deklaruje wypełniając formularz o wpis do CEIDG-1. Zobacz, kiedy może dokonać zmiany?


Dostępne formy opodatkowania

Przedsiębiorca ma do wyboru cztery formy opodatkowania podatkiem dochodowym:

  • zasady ogólne,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartę podatkową.

Wybór jeden z nich nie zawsze jest decyzją dobrowolną. Tylko zasady ogólne można stosować bez jakichkolwiek ograniczeń. Wybór innych form jest uzależniona od spełnienia kilku warunków. Wybierając najlepszą formę opodatkowania należy wziąć pod uwagę wysokość osiąganych przychodów jak i kosztów. Jeśli przedsiębiorca liczyć na wliczanie wydatków związanych z firmą w koszty uzyskania przychodu, musi pamiętać, że wyłącznie zasady ogólne i podatek liniowy pozwalają obniżać podstawę opodatkowania. Ryczałt z kolei przewidziany jest dla przedstawicieli między innymi wolnych zawodów. Nawet nisko opodatkowany niską stawką może być rozwiązaniem mniej korzystnym niż zasady ogólne. Głównie z powodu braku możliwości wliczania w koszty.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne

Zgodnie z polskim prawem, zmiany formy opodatkowania można dokonać raz w roku – do 20 stycznia 2015 roku. Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć oświadczenie o wyborze nowej formy opodatkowania. Inną możliwością jest zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej i podjęcie jej ponownie, ale bez wyboru ryczałtu. Jedynie jeden sposób umożliwia natychmiastowe przejście na zasady ogólne. Możliwość zmiany ryczałtu na zasady ogólne występuje w chwili, kiedy przedsiębiorca dokona transakcji, która wyklucza stosowanie ryczałtu, np. chcąc rozszerzyć działalność firmy o inne usługi. Konieczność zmiany ryczałtu na zasady ogólne pojawia się w momencie przedsiębiorca zanotuje przychód z działalności wyłączonej z opodatkowania ryczałtem.

Jakie formalności po zmianie?

Dzień, w którym przedsiębiorca zanotuje pierwszy przychód z transakcji wykluczającej ryczałt, będzie pierwszym dniem, w którym przejdzie na zasady ogólne. Jeśli przedsiębiorca zmieni formę opodatkowania w ciągu roku, jest zobowiązany złożyć ponownie formularz CEIDG-1 do urzędu miasta, bądź elektronicznie. W niektórych przypadkach nie jest już to przymusem z racji swobodnej wymiany informacji między urzędami skarbowymi a miasta. Najlepiej jednak dowiedzieć się w swoim urzędzie. Poza tym musi założyć Księgę Przychodów i Rozchodów i obliczać zaliczki zgodnie z zasadami ogólnymi. Jeśli do zmiany doszło w środku miesiąca to przedsiębiorca powinien podzielić przychody na dwie części. Wszystkie transakcje do których doszło przed zmianą są opodatkowane ryczałtem. Wszystkie, które zaszły po zmianie będą opodatkowane zgodnie z zasadami ogólnymi. W nowym roku podatkowym ma obowiązek złożenia dwóch deklaracji. PIT-28, która dotyczy przychodów opodatkowanych ryczałtem oraz PIT-36 dla przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Niedopełnienie obowiązków

Jeśli przedsiębiorca pomimo zmiany z ryczałtu na zasady ogólne nie zacznie prowadzić Księgi Przychodów i Rozchodów i nie zmieni sposobu obliczania zaliczek na podatek będzie podlegał karze grzywny.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

W odpowiedzi na “Przejście z ryczałtu na zasady ogólne”

Ile wynosi ta kara grzywny za niedopełnienie obowiązku? Jest się czego bać?

Możliwość komentowania jest wyłączona.