Kategorie
Poradnik

PIT 37 – Instrukcja wypełniania

Koniec roku to czas, w którym oprócz rozliczenia samego siebie trzeba rozliczyć także podatki. Najbardziej popularna deklaracja podatkowa to PIT- 37, który dotyczy pracowników, emerytów, rencistów i zleceniobiorców, którzy rozliczają swoje jedyne źródła dochodów, czyli na przykład pensję lub emeryturę.

Deklaracja PIT-37 dotyczy osób, które rozliczają przychody opodatkowane według skali podatkowej 18% i 32%. Każdy podatnik uzyskujący dochody według innych zasad musi wybrać inny rodzaj druku. W przypadku, gdy ktoś uzyskuje dochody opodatkowane według skali uwzględnianej przez PIT-37 oraz inne przychody (np. przychody objęte podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), konieczne będzie złożenie dwóch deklaracji (PIT-37 oraz druk właściwy dla innych rodzajów dochodu). PIT-37 nie dotyczy również osób rozliczających pozarolniczą działalność gospodarczą lub specjalne działy produkcji rolnej.

Mówiąc ogólnie, PIT-37 dotyczy osób, które osiągnęły wynagrodzenie z następujących źródeł.
– umowa o pracę,
– emerytura,
– renta,
– zasiłek społeczny z ubezpieczeń społecznych,
– stypendium,
– działalność wykonywana na zasadzie umowy zlecenia lub kontraktów a także, w
przypadku uzyskiwania przychodów z racji praw autorskich i innych praw majątkowych.

Dokument należy złożyć w oddziale Urzędu Skarbowego, który właściwy jest dla naszego miejsca zamieszkania. W przypadku, w którym zeznanie składane jest po raz pierwszy to zaznaczyć trzeba będzie punkt „złożenie zeznania” – jeżeli podatnik składa zeznanie powtórnie, w celu poprawienia ewentualnych błędów, to konieczne będzie odznaczenie drugiej opcji, czyli „korekta”.

Przy wypełnianiu zaznania rocznego trzeba będzie sięgnąć po PIT-11, który każdy podatnik otrzymuje od swojego zleceniodawcy lub pracodawcy. Każdy kto w ciągu roku zmieniał miejsce pracy, będzie zobowiązany do skorzystania z kilku druków PIT-11 – każdego uzyskanego od innego pracodawcy. W tym druku znajduje się komplet danych dotyczących przychodów, pobranych w ciągu roku zaliczek i składek oraz kosztów uzyskania dochodu. Wypełnianie PIT-37 zaczynamy od wpisania swojego numeru PESEL (ewentualnie też numeru PESEL małżonka, jeżeli rozliczamy się wspólnie) oraz wyboru rodzaju opodatkowania, który nas dotyczy.

Wielu podatników obawia się nieco pomyłek i podchodzi do wypełniania zeznania z dużymi obawami. Na szczęście jednak obecnie dostępna jest możliwość wykorzystania do tego elektronicznych druków skarbowych oraz oprogramowania, które po wpisaniu danych z PIT-11 tworzy gotową deklarację automatycznie. Lepiej nie odkładać tego obowiązku na ostatnią chwilę, gdyż w ten sposób uniknąć można długich kolejek w siedzibie Urzędu Skarbowego oraz zyskać nieco czasu na ewentualne wyjaśnienie wszelkich niejasności i problemów.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

W odpowiedzi na “PIT 37 – Instrukcja wypełniania”

Instrukcja wypełniania jest zbędna przy PIT-37 jeżeli ma się jakikolwiek program. Wystarczy przepisać PIT-11 do kreatora i tyle.

Możliwość komentowania jest wyłączona.