Odsetki Podatkowe

Jeśli nie uregulowałeś swoich należności względem urzędu podatkowego lub ZUS w terminie, przyjdzie Ci zapłacić z tego tytułu odsetki. Sprawdź, jaka może być ich wysokość.

 

 

Aktualne odsetki podatkowe

 

Od 09.05.2013 obowiązuje nowa stawka odsetek podatkowych. Wynoszą one 11%, a ich stawka obniżona to 8,5%.

Wcześniejsze stawki podstawowe to:

 

  • 12,5% – od 7 lutego 2013 r.
  • 13% – od 10 stycznia 2013 r.
  • 13,5% – od 6 grudnia 2012 r.

 

 

Obniżona stawka odsetek podatkowych stanowi zawsze ¾ wartości podstawowej.

Odsetki podatkowe naliczane są nie tylko za nieterminowe wywiązywanie się z zaległości podatkowych, ale także za niezapłacone składki ubezpieczeniowe.

Odsetki podatkowe naliczane są od następnego dnia od dnia, w którym upływa termin wywiązania się ze wszystkich zaległości podatkowych.

 

 

Stawka odsetek podatkowych – od czego zależy?

 

Aktualne zasady naliczania odsetek należności podatkowych obowiązują od 9 listopada 2010 roku. Wysokość ich to suma 2% oraz 200 procent stopy podstawowej kredytu lombardowego.

Aby zastosować obniżoną składkę odsetek podatkowych, musimy zapłacić całą należność w ciągu 7 dni od daty złożenia korekty. W przeciwnym razie obowiązywać nas będzie stawka pełna.

 

Odsetki podatkowe naliczamy sumując wartość zaległości, dni zwłoki oraz stawkę odsetek za zwłokę wyrażoną w stosunku rocznym, a sumę następnie dzielimy przez liczbę dni w roku, a wynik zaokrągla się do pełnej kwoty.

 

Przykład:

 

Jeśli przedsiębiorca po złożonej korekcie musi dopłacić 1000 zł, a zwłoka wynosiła 7 dni, to wartość odsetek przed zaokrągleniem wynosi 2,4 zł, co po zaokrągleniu daje łączną sumę 1002 zł i tyle wynosi pełna należność wraz odsetkami.

 

Rata zaległości podatkowych

 

Na wniosek podatnika, po przedstawieniu uzasadnienia, urząd skarbowy może rozłożyć należność na raty. W takim przypadku do należności zostanie naliczona opłata prolongacyjna. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% wysokości stawki odsetkowej.

W takim przypadku rata odsetek podatkowych zwiększa nam finalną kwotę należności.

Od opłaty prolongacyjnej mogą być zwolnione odroczenia wydane z przyczyn wypadków losowych i klęsk żywiołowych.

 

 pytaniaMasz pytania podatkowe? Przejdź do naszej bazy wiedzy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *