Odliczenia od Dochodu

Prawo podatkowe daje nam możliwość zmniejszenia swojej należności podatkowej. Regulują to ulgi, które nam przysługują. Warto o nich pamiętać, kiedy zabieramy się za wypełnianie formularzy. Poniżej dowiesz się, co odliczać od dochodu.

 

Odliczenia od dochodu

Przysługujące nam ulgi nastręczają niekiedy wiele problemów. Wszystko przez gąszcz przepisów, jaki musimy przejść, by dowiedzieć się, czy z danej ulgi możemy skorzystać, czy nie.

Poniższa lista wykazuje odliczenia dochodowe, wraz z zasadami, jakie rządzą ich przyznaniem. Stanowi więc pomocną ściągawkę, dla wszystkich, którzy chcą płacić mniejsze podatki.

 

Co można odliczyć od dochodu 2013/2014?

A)     ulga rehabilitacyjna – wysokości konkretnych odliczeń, do jakich mamy prawo w jej ramach zależą od celu, na jaki pieniądze zostały przeznaczone i ustalonych, obowiązujących przy niej granic. Na jej podstawie możemy odliczyć koszty:

 • zakupu lub naprawy sprzętu rehabilitacyjnego oraz ułatwiającego codzienne funkcjonowanie
 • przystosowania i adaptacji mieszkań lub budynków mieszkalnych na potrzeby chorego
 • udziału w turnusie rehabilitacyjnym lub przebywania w zakładzie lecznictwa rehabilitacyjnego
 • Opieki pielęgniarskiej (obłożnie chorzy lub z I grupą inwalidztwa)
 • przewodników – w przypadku osób niewidomych (posiadających I lub II stopień inwalidztwa; nie więcej niż 2.280 zł na rok)
 • Utrzymania psa przewodnika w przypadku osób niewidomych (posiadających I lub II stopień inwalidztwa; nie więcej niż 2.280 zł na rok)
 • Kolonii i obozów (niepełnosprawne dzieci do 25 roku życia)
 • Przejazdów na zabiegi rehabilitacyjne
 • Przejazdu i pobytu na turnusach rehabilitacyjnych  i w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego

 

B) Darowizny – w ich przypadku przysługują nam ulgi dochodowe, których wysokość zależy od rodzaju darowizny:

 

 • na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – odliczamy kwotę równą kwocie dokonanej darowizny, ale nie więcej niż 6% dochodu.
 • na cele kultu religijnego – odliczamy kwotę równą kwocie dokonanej darowizny, ale nie więcej niż 6% dochodu.
 • na cele krwiodawstwa – odliczamy pieniężną równowartość pobranej krwi (na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi w 2013 będzie to 130 zł/litr), ale nie więcej niż 6% dochodu.

 

C) Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

 

D) Ulgę na nabycie nowych technologii – ulga przysługuje przedsiębiorcom. Mogą oni odliczyć 50% kosztów poniesionych na nabycie nowych technologii.

 

E) Ulga odsetkowa

 

Korzystając z przysługującego nam prawa do ulg podatkowych pozwala nam na obniżenie dochodu Odliczenia takie dają nam więc możliwość zmniejszenia swoich należności podatkowych, o co każdy z nas powinien zadbać.

 

 pytaniaMasz pytania podatkowe? Przejdź do naszej bazy wiedzy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *