Kategorie
Firma Prawo

Najczęstsze Błędy przy Rozliczaniu VAT

Założenie i prowadzenie własnej działalności wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu obowiązków, między innymi z prowadzeniem własnej księgowości. Okazuje się, że najwięcej kłopotów sprawia rozliczanie VAT.   Zobacz, na co muszą uważać przedsiębiorcy.

Niekorzystanie z zwolnienia z VAT

Warto pamiętać o możliwości zwolnienia z VAT dla młodych przedsiębiorców. Zwolnienie z podatku od towarów i usług przysługuje firmom, których obrót nie przekracza 150 tysięcy złotych. Jeśli działalność gospodarcza została zarejestrowana w ciągu roku, to uwzględnia się proporcjonalną część tej kwoty.

Nieterminowe składanie deklaracji

Wielu przedsiębiorców zapomina o terminowym rozliczaniu z fiskusem. Rejestracja jako czynny vatowiec jest związana z naliczaniem podatku od towarów i usług i składaniem deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Termin złożenia tego dokumentu mija po 25.dniu miesiąca następującego po wybranym okresie rozliczeniowym. Jeśli przedsiębiorca spóźni się z złożeniem deklaracji, będzie mu groziła kara grzywny. Jeśli przedsiębiorca się spóźnił może skorzystać z instytucji tzw. czynnego żalu, którą składa się wraz z opóźnioną deklaracją.

Nieterminowe płacenie podatków

Nierzadko przedsiębiorcy zapominają też o terminowym wpłacaniu podatku na konto właściwego urzędu skarbowego. Tak jak opóźnienie w złożeniu deklaracji grozi karą grzywny, tak i opóźnienie w opłatach wiąże się z koniecznością naliczania odsetek od zaległości podatkowych. Przedsiębiorca ma czas na opłacenie podatku do 25.dnia miesiąca następującego po wybranym okresie rozliczeniowym.

Błędy rachunkowe w deklaracji

Początkujący przedsiębiorcy bardzo często  decydują się na samodzielne prowadzenie księgowości, przez co często zdarza się, że wpisują do deklaracji VAT błędne wyliczenia. Najczęściej wynikają one z nieprawidłowego zsumowania danych. Warto pamiętać o możliwości skorygowania zeznania. Od błędów rachunkowych może uchronić także program do prowadzenia księgowości.

Nie wrzucają w koszty

Koszt firmowy jest wydatkiem, który służy do uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą wykazać, że dany wydatek łączy się z prowadzoną firmą. Wysokie koszty dla przedsiębiorców oznaczają niższy podatek dochodowy. Co można w nie wrzucać? Zakup sprzętu firmowego, oprogramowania, mebli biurowych, abonament na telefon, opłaty mieszkaniowe – jeśli firma ma siedzibę w Twoim miejscu zamieszkania, szkolenia dla pracowników, koszty poniesione ze stworzeniem strony www firmy, jej reklamy, koszty transportu i wiele innych. Wielu przedsiębiorców o tym zapomina i płaci wyższy podatek, aniżeli mógłby płacić.

Nie wszystko jest kosztem w podatku dochodowym

Przedsiębiorcy zapominają o wydatkach, które nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wśród nich znajdują się usługi noclegowe, usługi gastronomiczne i paliwa samochodowe.

Niepoprawne stawki VAT

Kolejnym błędem młodych przedsiębiorców przy rozliczaniu VAT jest zastosowanie niepoprawnej stawki od podatku. Zawyżenie stawki podatku zwiąże się z zwiększeniem ceny sprzedaży towaru czy usługi, a więc wykazaniem wyższej kwoty zobowiązania podatkowego. Zaniżenie stawki będzie skutkować powstaniem zaległości podatkowej, a przedsiębiorca będzie musiał uiścić zaległości za zwłokę.

Brak faktury

Wielu przedsiębiorców zapomina też o obowiązku wystawienia klientowi faktury ze sprzedaży towaru czy usługi.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

2 odpowiedzi na “Najczęstsze Błędy przy Rozliczaniu VAT”

Najczęstszym błędem przy rozliczaniu VAT jest jego płacenie ;) Właśnie jestem po tej przykrej czynności :/

Możliwość komentowania jest wyłączona.