Kategorie
Aktualności Finanse

Kiedy firma potrzebuje gwarancji ubezpieczeniowej?

Towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach gwarancji zapewnia wypłatę określonej sumy beneficjentowi, jeśli ubezpieczający-dłużnik nie wywiąże się z zobowiązań. Warto wiedzieć, kiedy firma potrzebuje takiej gwarancji.


Zabezpieczenie dla wierzyciela i warunek zawarcia umowy

Gwarancja to zabezpieczenie dla wierzyciela – dzięki niej ma on pewność, że nie poniesie strat w sytuacji, gdy kontrahent nie dotrzyma warunków zobowiązania i się z nich nie wywiąże.

Firmy często potrzebują gwarancji ubezpieczeniowej – wiele zależy też od sektora, w którym prowadzą działalność. Gwarancje te są wiarygodną formą zabezpieczenia roszczeń i często warunkiem podpisania umowy z innym podmiotem – przedsiębiorcą lub państwową instytucją.

Kiedy gwarancja jest dobrym rozwiązaniem?

Gwarancja ubezpieczeniowa to potwierdzenie pozytywnej oceny sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję, co jest zaletą dla firmy i podnosi jej wiarygodność jako partnera biznesowego. Dostępne są różne rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych – można je wybrać w zależności od charakteru prowadzonej działalności.

Często wybierana jest gwarancja należytego wykonania kontraktu, gdyż zabezpiecza ona przedsiębiorców działających w różnych branżach, jeśli dana firma nie wykonała kontraktu lub wykonała go z wadami lub nieprawidłowo. Po zakończeniu okresu gwarancji należytego wykonania kontraktu, można wykupić gwarancję usunięcia wad i usterek.

W branży budowlanej popularne są także gwarancje zapłaty wadium – wtedy ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty określonej kwoty, jeśli firma, która wygrała przetarg, nie podpisała kontraktu i nie zapłaciła wadium.

Gwarancja zwrotu zaliczki jest zwykle wymagana przez inwestora finansującego realizację kontraktu i wypłacającego wykonawcy zaliczkę. W razie jego niewywiązania się z umowy, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci inwestorowi ustaloną kwotę. To ubezpieczenie minimalizujące ryzyko związane z wypłatą zaliczki.

Optymalne rozwiązanie

Dobrym rozwiązaniem jest zawieranie umów generalnych na gwarancje ubezpieczeniowe. Towarzystwo ubezpieczeniowe analizuje finansową kondycję firmy oraz jej doświadczenie i udziela określony limit na gwarancje. Umowa generalna pozwala też otrzymać niższe składki.

Broker z kolei pomoże w porównaniu ofert i negacjach, sprawdzi zapisy w gwarancjach ubezpieczeniowych, biorąc pod uwagę zarówno wymogi kontrahenta, jak i towarzystw ubezpieczeniowych. Ma to ogromne znaczenie, jeśli wzór gwarancji nie jest akceptowany przez kontrahenta i trzeba przygotować go od nowa.

Broker może oferować wsparcie w negocjacjach linii gwarancyjnej m.in. w przypadku gwarancji dobrego wykonania kontraktu, gwarancji usunięcia wad i usterek czy gwarancji zapłaty wadium.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *