Kategorie
Aktualności Firma Poradnik

Jaką formę opodatkowania firmy wybrać?

Jedną z najtrudniejszych decyzji przed którymi staje przedsiębiorca decydujący się na działalność gospodarczą jest wybór jednej z form opodatkowania. W tym artykule poznasz specyfikę każdej z nich.

Podatek na zasadach ogólnych

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych to najpopularniejsza forma opodatkowania wybierana przez osoby fizyczne. Nie trzeba zgłaszać tej formy do Urzędu Skarbowego ( w przeciwieństwie do trzech pozostałych). Podstawą do zastosowania tego opodatkowania jest wyliczenie dochodu. Aby to zrobić należy od przychodów z działalności odjąć koszty uzyskania. Przychody i koszty należy wykazywać w ewidencji. Wyróżnia się dwie stawki podatku: 18-procentowy przy uzyskaniu dochodu rocznego do wysokości 85.528 złotych i 32-procentowego, od dochodu przekraczającego tę wartość.

Podatek liniowy

Ta forma opodatkowania charakteryzuje się stałą stawką podatku 19-procentowego niezależnie od wysokości osiąganego dochodu przez przedsiębiorcę. Płatnik może obniżać przychód firmy o koszty związane z prowadzeniem działalności, a to spowoduje mniejsze zobowiązania podatkowe. Podatek liniowy wybierają zarówno osoby fizyczne prowadzące firmę samodzielnie jak i w spółkach. Decydując się na podatek liniowy należy pamiętać o  prowadzeniu książki przychodów i rozchodów, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia.  Ta forma jest korzystniejsza dla przedsiębiorców, których roczny dochód przekracza 100 tysięcy złotych. Jest wówczas o wiele bardziej opłacalny niż skala podatkowa.

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W tej formie opodatkowania podatek płatnik płaci podatek od przychodu. Jedynie pewna grupa podatników może z niej korzystać: będące osobami duchownymi, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Wysokość stawek ryczałtu: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3% wynika z rodzaju działalności. Za dany miesiąc płatnik sam oblicza i wpłaca ryczałt w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.

Karta podatkowa

Możliwość rozliczania się za pomocą karty podatkowej przeznaczona jest dla płatników prowadzących określone rodzaje działalności gospodarczej. Polega ona na opłacaniu stałej kwoty podatku bez względu na wartość uzyskiwanych przychodów. Ta forma sprawdza się w firmach zatrudniających niewielu pracowników. Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

2 odpowiedzi na “Jaką formę opodatkowania firmy wybrać?”

Korzystam z podatku liniowego, póki jeszcze jest. Pomimo odpadnięcia kwoty wolnej od podatku, ulg i wspólnego rozliczania – warto.

Z moich wyliczeń podatek liniowy opłaca się przy dochodach ok. 8-9 tys. – dopiero wtedy nadrabia się kasa stracona za brak kwoty wolnej od podatku czy innych popularnych ulg.

Możliwość komentowania jest wyłączona.