Kategorie
Firma Poradnik

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Każdy przedsiębiorca może w pewnych przypadkach zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej. Okresowe przerwanie działalności, można oczywiście po pewnym czasie wznowić bez potrzeby jej zakończenia.

Kiedy można zawiesić działalność?

Zawiesić działalność może przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników i nie nawiązał z nikim stosunku pracy. Jeśli zawiesza się działalność prowadzoną w formie spółki cywilnej, zawieszenie będzie skuteczne dopiero po zawieszeniu jej przez wszystkich wspólników.

Po przekazaniu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, instytucja ta przekazuje ją do ZUS. Przedsiębiorca nie musi już pamiętać o dodatkowym wyrejestrowaniu. W czasie zawieszenia, przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania do ZUS składek. Jeśli jednak przedsiębiorca chce, może je opłacać.  Przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnego od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zawieszenia jej wykonywania. Zawieszając działalność ustanie obowiązek ubezpieczeń w tym okresie.

Okres zawieszenia działalności

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej można na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 24 miesięcy. Okres zawieszenia działalności rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o działalności gospodarczej. Od dnia wpisanego do wniosku rozpoczyna się zawieszenie działalności gospodarczej. Wniosek należy złożyć do Ewidencji Działalności Gospodarczej  –  w przypadku osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych.

Zawieszenie w ciągu miesiąca

Jeśli zawieszenie nie następuje od początku danego miesiąca, tylko w środku wówczas składki na ubezpieczenia społeczne należy liczyć od podstawy wymiaru zmniejszonego proporcjonalnie o dni nieprowadzenia działalności.

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia może wykonywać następujące czynności:

– ma obowiązek regulowania zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

– ma prawo dopełnić wszelkich obowiązków niezbędnych do zachowania źródła przychodów,

– może uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności przed zawieszeniem jej wykonywania.,

– ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,

– wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,

– może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

2 odpowiedzi na “Jak zawiesić działalność gospodarczą?”

Czy mogę w takim razie wliczyć czynsz lokalu podczas zawieszonej działalności gospodarczej? To jest – jakby nie było zabezpieczenie majątku firmy. Jak to się ma w rzeczywistości?

@rogers12:
Jak np. mam kwartalne rozliczanie podatków, i zawieszę działalność na styczeń, luty, to koszty mające na celu zabezpieczenie majątku (wynajem, opłacanie różnych rzeczy) i koszty mające na celu dotrzymanie umów zawartych wcześniej – mogę wliczyć, ale po wznowieniu działalności.

Nie wiem jak to jest jeżeli zawiesza się na pół roku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.