Kategorie
Firma Poradnik

Jak założyć firmę? Poradnik krok po kroku

Oprócz wpisu do CEIDG procedura założenie własnej działalności gospodarczej wymaga wizyty w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Zobacz, jakie kroki musisz spełnić, aby załatwić wszystkie formalności.

Pomysł  i wybór formy działalności

Zakładanie firmy rozpoczyna się w momencie sformułowania pomysłu na własną działalność. Jeśli przedsiębiorca ustali w jakiej branży, chciałby działać, musi wybrać formę jej działalności. Przed podjęciem decyzji warto wziąć pod uwagę rodzaj działalności, ilość wspólników i możliwości finansowe. Przedsiębiorca ma do wyboru jednoosobową działalność, spółkę cywilną, a także jedną ze spółek osobowych i kapitałowych.

Wpis do CEIDG-1

Drugim krokiem w drodze do założenia własnego biznesu jest uzyskanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu należy wypełnić i złożyć wniosek CEIDG-1. Wraz z nim składa się oświadczenie o braku orzeczonych zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wniosek o wpis do CEIDG-1 jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Można go złożyć:

– w urzędzie gminy,

– wysłać listem poleconym do wybranej gminy (w tym przypadku list powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzonym przez notariusza)

– złożyć przez internet, w systemie CEIDG, przy użyciu podpisu elektronicznego, który jest weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i jest potwierdzony  profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym.

Wniosek CEIDG-1 zawiera jednocześnie:

– wniosek o nadanie numeru REGON,

– wniosek o nadanie numeru NIP,

– wniosek o formę opodatkowania podatkiem dochodowym,

– zgłoszenie płatnika składek do ZUS.

Wizyta w ZUS

Mimo że wraz z złożeniem wniosku CEIDG-1 następuje tylko zgłoszenie podatnika jako płatnika składek. W ciągu 7 dni od założenia działalności, przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić w ZUS osoby do ubezpieczenia. Jeśli założył firmę jednoosobową i chce ubezpieczyć tylko siebie,  składa jeden dokument. Jeśli jednak zatrudnia pracowników, musi zgłosić każdego z nich. W tym celu musi wypełnić formularz ZUS ZUA.

Formalności związane z VAT

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność polegającą na opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi w Urzędzie Skarbowym złożyć formularz VAT-R, który zarejestruje go w bazie podatników VAT. Rejestracji należy dokonać w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Z kolei, właściciele spółki cywilnej w terminie 14 dni muszą złożyć deklarację PCC-3. Służy ona do wykazania obliczonej i odprowadzonej kwoty podatku od czynności cywilno-prawnych.

Założenie firmowego rachunku bankowego i wyrobienie pieczątki

Wbrew powszechnym opinią, założenie  firmowego rachunku bankowego i posiadanie pieczęci firmowej wcale nie jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Posiadanie konta firmowego jest konieczne, gdy zachodzą transakcje, których wartość przekracza 15 tysięcy euro. W innych przypadkach istnieje możliwość korzystania z prywatnego konta. Nie istnieją także żadne regulacje dotyczące obowiązku posiadania pieczątki firmowej. Zazwyczaj procedury Urzędu Skarbowego i banków powodują, że wyrobienie pieczęci staje się czynnością obowiązkową.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

W odpowiedzi na “Jak założyć firmę? Poradnik krok po kroku”

W porównaniu do kiedyś, teraz założenie firmy to na prawdę proste zadanie, z którym sobie każdy Kowalski poradzi. Robota kopiuj-wklej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.