Kategorie
Firma Poradnik

Jak wypełnić ZUS ZUA?

Każdy przedsiębiorca zakładający własną działalność gospodarczą powinien w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku CEIDG-1, powinien zgłosić się do ZUS w celu zarejestrowania się jako płatnik składek. Jeśli tego nie zrobi grozi mu kara grzywny.

Aby zgłosić się do ubezpieczenia należy udać  się do ZUS. Można tego dokonać na dwa sposoby. Po pierwsze, przy pomocy formularza ZUS ZUA. Dotyczy on zgłoszenia do ubezpieczenia lub zmiany danych osoby ubezpieczonej podlegającej pełnym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Na tym druku właściciel firmy, będący płatnikiem powinien zgłosić także zatrudnionych pracowników. Po drugie, za pomocą druku ZUS ZZA, jeśli dana osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dotyczy on tych osób, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą i pracują na etacie.

Wypełnianie druku krok po kroku

Część I

zus-zua-czesc-1

Wypełniający wskazuje tu cel złożenia formularza. Jeśli płatnik zgłasza się do ubezpieczenia wpisuje krzyżyk w polu 01. Jeśli wypełnienie formularza ma na celu zasygnalizowanie zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej należy zaznaczyć pole 02. Korekta jest potrzeba kiedy, w formularzu płatnik popełnił błąd. Zmiana, jeśli potrzeba uaktualnić dane ubezpieczonego np. zmiana nazwiska.

Część II

zus-zua-czesc-2

Wpisane tutaj dane identyfikacyjne muszą być identyczne, jak we wpisane we wniosku CEIDG-1. W kolejnych polach należy wpisać: numer NIP (pole 01), numer REGON (pole 02), numer PESEL (pole 03), rodzaj dokumentu jakim będziemy się identyfikować -należy wpisać  1 w przypadku dowodu osobistego i 2 w przypadku paszportu (pole 04), serię i numer dowodu osobistego (pole 05), nazwę skróconą – tę samą którą wpisał we wniosku CEIDG-1; jeśli jej nie podawał – zostawia pole puste (pole 06), nazwisko (pole 07), pierwsze imię (pole 08), datę urodzenia (pole 09).

Część III i IV

zus-zua-czesc-3 zus-zua-czesc-4

Do formularza należy wpisać dane identyfikacyjne i ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia. Przedsiębiorca może zgłosić siebie (wpisuje swoje dane), zgłasza siebie i zatrudnionych pracowników do ubezpieczeń ( wówczas musi  wypełnić odrębny formularz ZUS ZUA dla siebie i każdej osoby) oraz może zgłosić nowego pracownika, wówczas wpisuje jego dane.

Część V

zus-zua-czesc-5

W tym miejscu należy wpisać sześciocyfrowy kod ubezpieczenia, wskazujący na to kim jest osoba ubezpieczona. Na jego podstawie można przyporządkować danej osobie właściwą stawkę ubezpieczeniową. Spis kodów znajduje się na stronie internetowej ZUS. Cztery pierwsze cyfry wskazują na profil działalności między innymi 0110 – wpisze osoba posiadająca ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 0540- wpisze osoba prowadząca pozarolniczą działalność w zakresie wolnego zawodu, 0610 – poseł.

W piątym okienku należy wpisać 0 – dla osoby, które nie ma ustalonego praca do emerytury lub renty, 1 – dla osoby, która ma ustalone prawo do emerytury lub 2 – jeśli osoba, ma ustalone prawo do renty.

Ostatnie okienko dotyczy ewentualnej niepełnosprawności.

– 0 – osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła do płatnikowi składek,

– 1 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,

– 2 – osoba, które przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– 3 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– 4 – osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia.

Część VI

zus-zua-czesc-6

W pierwszym polu należy wpisać datę powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli datę rozpoczęcia działalności z wniosku CEIDG-1 lub datę zatrudnienia zgłaszanego pracownika. W polach 02-05 należy zaznaczyć krzyżykiem właściwy rodzaj ubezpieczenia, któremu podlega osoba zgłaszana do ubezpieczenia (zazwyczaj są to wszystkie bez chorobowego).

Część VII

zus-zua-czesc-7

W pierwszym polu należy wpisać datę, od której powstał obowiązek ubezpieczenia(ta sama, co powyżej). W drugim należy wpisać wybrany kod oddziału NFZ:  01R – Dolnośląski, 02R – Kujawsko-Pomorski, 03R – Lubelski, 04R – Lubuski, 05R – Łódzki, 06R – Małopolski, 07R – Mazowiecki, 08R – Opolski, 09R – Podkarpacki, 10R – Podlaski, 11R – Pomorski, 12R – Śląski, 13R – Świętokrzyski, 14R – Warmiński-Mazurski, 15R – Wielkopolski, 16R – Zachodniopomorski.

Część VIII i IX

zus-zua-czesc-8-9

Należy w tych rubrykach wpisać datę, od której powstał obowiązek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Można wpisać dowolną datę, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został złożony.

Część X

zus-zua-czesc-10

Jeśli płatnik zgłasza siebie, pole ma pozostać puste. Jeśli zgłasza pracownika należy wpisać kod wykonywanego zawodu dostępnego na stronie internetowej ZUS.

Część XI, XII, XIII

zus-zua-czesc-11-13

W tych rubrykach płatnik wpisuje adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania i adres do korespondencji. W sytuacji gdy, adres zamieszkania i do korespondencji jest taki sam, część XII i XIII pozostają puste.

Część XIV i XV

zus-zua-czesc-14-16

Płatnik wpisuje datę wypełnienia wniosku, podpisuje się i potwierdza zgodność danych zawartych na formularzu.

 

Pełen formularz ZUS-ZUA w formie PDF pobierzecie ze strony zus: tutaj

 

To już wszystko w naszym poradniku Jak Wypełnić ZUS-ZUA. Jeżeli macie pytania, zapraszamy do zadawania ich w komentarzach. Życzymy udanego wypełnienia i sukcesów w prowadzeniu firmy.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

2 odpowiedzi na “Jak wypełnić ZUS ZUA?”

Możliwość komentowania jest wyłączona.