Kategorie
Finanse

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Spłacenie całości kredytu hipotecznego to niejednokrotnie bardzo wyczekiwany moment przez kredytobiorców. Chwila ta to jednak nie koniec formalności związanych z hipoteką. W momencie uiszczenia całości należności względem wierzyciela, na przykład banku, warto pamiętać o wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej. Dlaczego? Przede wszystkim, taki wpis utrudni późniejszą sprzedaż nieruchomości, ponieważ będzie sugerował, że ciążą na niej zobowiązania. Może on być również przeszkodą w ewentualnym zaciąganiu kolejnego kredytu.

Hipoteka – co to takiego?

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości (mieszkaniu, działce czy domu), który ma służyć zabezpieczeniu wierzytelności, wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, zazwyczaj z zaciągniętego kredytu. Wyróżnia się dwa rodzaje hipoteki: umowną i przymusową. Pierwsza z nich zachodzi wówczas, gdy właściciel nieruchomości zaciąga np. kredyt hipoteczny. Druga zaś powstaje bez woli właściciela, np. na podstawie postanowienia prokuratora.

Hipoteka w księdze wieczystej

W każdej księdze wieczystej jest dział, w którym umieszczane są informacje o ewentualnie występujących hipotekach. Jest to dział IV rejestru, gdzie znajdują się wszelkie dane, takie jak rodzaj hipoteki, jej zakres, wysokość i waluta. Znaleźć można tutaj także informacje o stosunku prawnym hipoteki (umowa o pożyczkę, umowa kredytu). Co więcej, w dziale IV znajdują się dane wierzyciela hipotecznego – w przypadku kredytu hipotecznego będzie to bank.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Aby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, należy zwrócić się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Jest to sąd, w którym prowadzona jest księga wieczysta. Do „usunięcia” hipoteki z rejestru potrzebny jest formularz KW-WPIS – „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”. Można go znaleźć w sądzie rejonowym, a także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przed wypełnianiem wniosku należy uzyskać dokument potwierdzający możliwość wykreślenia hipoteki, pochodzący od wierzyciela, czyli zazwyczaj z banku. W takim zaświadczeniu muszą znaleźć się dane dłużnika, numer księgi wieczystej, w której wpisana jest dana hipoteka, a także tytuł hipoteki wraz z dokładną wysokością zadłużenia. W tym oświadczeniu musi zostać wykazane czy cała wierzytelność (np. kredyt hipoteczny) została spłacona.

Formularz KW-WPIS należy starannie wypełnić, aby uniknąć błędów. W razie problemów z jego uzupełnieniem można skorzystać z pomocy pracowników sądów. Powinno się zwrócić szczególną uwagę na podanie prawidłowego numeru księgi wieczystej, której dotyczy wniosek. Bardzo ważne jest także poprawne wpisanie wysokości kwoty hipotecznej. W zależności od sytuacji, do wniosku, może być konieczne załączenie innych dokumentów, stanowiących jego podstawę, np. aktu notarialnego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu.

Każdy wniosek musi zostać podpisany przez właściciela bądź właścicieli danej nieruchomości. Aby złożyć tak przygotowany formularz, należy uiścić opłatę wysokości 100 zł. W ramach tej kwoty w kasie sądu nabywa się znaczki skarbowe, które trzeba przykleić na wniosku.

Z dodatkowymi informacjami o wykreślaniu hipoteki z księgi wieczystej warto zapoznać się na stronie Ksiegi-wieczyste.org. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zadba o „usunięcie” wpisu o hipotece z rejestru, może to nieść ze sobą dalsze utrudnienia. Na przykład w przypadku sprzedaży mieszkania, domu lub działki nowy taki zapis będzie dla nabywcy informacją, że na nieruchomości ciążą pewne zobowiązania. Co więcej, hipoteka w księdze wieczystej może uniemożliwić zaciągnięcie kolejnego kredytu.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

W odpowiedzi na “Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?”

A czy można gdzieś online nieodpłatnie, legalnie sprawdzić, czy jest się wpisanym do księgi wieczystej?

Możliwość komentowania jest wyłączona.