Kategorie
Aktualności

Jak rozliczyć PIT z Małżonkiem?

Rozliczenie roczne PIT razem z małżonkiem to dla wielu osób duże udogodnienie, które w dodatku przynosi finansowe korzyści – rozliczenia dokonuje się na jednym, a nie na dwóch formularzach, a podatek płaci w niższej wysokości niż przy rozliczeniu oddzielnym. Aby rozliczyć PIT z małżonkiem, najpierw trzeba spełnić określone warunki. Co więcej, wspólne rozliczenie tylko w niektórych przypadkach jest rzeczywiście korzystne.

 

Kiedy można rozliczyć PIT z małżonkiem?

Na początku warto zaznaczyć, że wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem jest dobrowolną decyzją małżonków. Jeśli nie widzą w tym sposobie rozliczania korzyści, mogą rozliczyć swoje dochody oddzielnie. Jeżeli jednak chcą skorzystać z tej możliwości, muszą najpierw spełnić następujące warunki:

  • pozostawać przez cały rok w związku małżeńskim (nie dotyczy: separacji nieformalnej lub śmierci jednego z małżonków w trakcie roku podatkowego),
  • mieć przez ten czas wspólność majątkową,
  • żadne z małżonków nie może rozliczać się m.in. na podstawie podatku liniowego, podatku tonażowego lub ryczałtu (np. karty podatkowej).
    Istnieje możliwość rozliczenia się wspólnego w przypadku, gdy jedno z małżonków przebywa za granicą (konkretnie w kraju UE, w kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź Konfederacji Szwajcarskiej) i tam uzyskuje dochody. Warunkiem jest uzyskiwanie przez małżonków co najmniej 75% łącznych przychodów podlegającym opodatkowaniu na terenie Polski.

W jakich sytuacjach rozliczenie PIT z małżonkiem jest korzystne?

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem polega na zsumowaniu ich dochodów, a potem podwojeniu podatku obliczonego od połowy tej sumy*. W praktyce więc wspólne rozliczenie najbardziej opłaca się w sytuacji, gdy pozwala uniknąć jednemu z małżonków zapłaty wyższego podatku ze względu na osiągane przez niego bardzo wysokie dochody (przy dochodach powyżej 85 528 zł podatek wynosi 32%). Jest to możliwe, jeśli drugi z małżonków ma bardzo niskie dochody lub w ogóle nie zarabia.

W jaki sposób rozliczyć PIT z małżonkiem?

Wspólnie z małżonkiem można rozliczyć się wyłącznie na podstawie formularza PIT-36 lub PIT-37. Wypełniając wspólny formularz, należy w odpowiedniej rubryce zaznaczyć krzyżykiem chęć wspólnego rozliczenia – ma to moc oświadczenia urzędowego i warunkuje wspólne rozliczenie. Formularz dla małżonków jest dokładnie taki sam jak dla osób rozliczających się oddzielnie – należy w nim po prostu uzupełnić rubryki dla dwóch osób i potem dokonać odpowiednich obliczeń według wskazówek na formularzu bądź korzystając z programu do rozliczenia PIT.
Uwaga: od 2019 roku wspólnie z małżonkiem można się rozliczyć także za pośrednictwem nowego systemu Twój e-PIT – w tym celu w dostępnym online druku PIT, który został przygotowany przez urzędników, należy dokonać niezbędnych zmian pod kątem wspólnego rozliczenia (urzędnicy przygotowują PIT-y wyłącznie dla osób rozliczających się oddzielnie).

Wypełnioną deklarację PIT dla małżonków można wysłać do urzędu skarbowego za pośrednictwem Internetu – w tym przypadku może to zrobić jeden z małżonków, ponieważ nie są już wymagane pełnomocnictwa UPL-1.

 

* źródło: https://www.pitax.pl/wiedza/informacje-podatkowe/rozliczenie-pit-wspolnie-z-malzonkiem-kompendium-wiedzy/

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.