Kategorie
Aktualności Poradnik

Instrukcja wypełnienia PIT 28 – krok po kroku.

Termin składania PIT-28 upływa wraz z końcem stycznia, dlatego warto jak najszybciej wypełnić formularz i złożyć go we właściwym urzędzie skarbowym. Przypominamy – formularz PIT-28 wypełniają osoby korzystające z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Instrukcja – krok po kroku.

Poniższa instrukcja krok po kroku poprowadzi przez proces wypełniania formularza PIT-28, dzięki czemu podatnik uniknie niepotrzebnych błędów. Podatnik wypełnia jedynie białe pola.

Pole nr 1. W to pole należy wpisać identyfikator podatkowy – PESEL lub NIP. PESEL wpisują osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, natomiast NIP posługują się osoby fizyczne prowadzące taką działalność lub uzyskujące przychody z tytułu najmu, dzierżawy, itp.

Pole nr 4. Podatnik wpisuje rok, za który składany jest PIT-28.

Pole nr 5. Tutaj należy wpisać adres urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zeznanie.

Pole nr 6. Wypełniający zaznacza cel złożenia zeznania.

Pola 7-19 dotyczą danych osobowych i miejsca zamieszkania. Należy pamiętać, że miejsce zamieszkania często nie jest tożsame z adresem zameldowania. Co ważne, dane powinny być zgodne z tymi figurującymi w rejestrze PESEL lub CEiDG, dlatego w przypadku jakiejkolwiek zmiany należy pamiętać o aktualizacji danych w rejestrach.

Część C dotyczy przychodów podatnika objętych ryczałtem. W zależności od stawki opodatkowanych przychodów oraz rodzaju prowadzonej działalności (indywidualna, spółka) podatnik wpisuje łączną wartość uzyskanych przychodów w jedno z pól. Przykładowo:

Pole 20 – stawka przychodów opodatkowanych 3 %, indywidualna działalność gospodarcza

Pole 27 – stawka przychodów opodatkowanych 3 %, spółka jawna lub cywilna

Pole 21 – stawka przychodów opodatkowanych 5,5 %, indywidualna działalność gospodarcza

Pole 28 – stawka przychodów opodatkowanych 5,5 %, spółka jawna lub cywilna

Podatnik postępuje analogicznie wpisując wartość przychodu w odpowiednie pola dla: 8,5 %, 10 %, 17 % i 20 % stawki.

Pola 26 i 33 wypełniają podatnicy, którzy rozliczają swoje przychody według różnych stawek. Należy podać kwotę zsumowanych wartości.

Pole 34 wypełniają osoby, które uzyskują przychód z tytuły najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy.

Pola od 36 do 42 dotyczą zsumowanych kwot w podziale na poszczególne stawki, natomiast 43-49 wykazują przychód określony przez organ podatkowy.

W dalszych etapach podatnik postępuje według informacji zamieszczonych na szarych polach formularza. Po pomyślnym wypełnieniu deklaracji należy pamiętać o złożeniu czytelnego podpisu.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

W odpowiedzi na “Instrukcja wypełnienia PIT 28 – krok po kroku.”

Dosyć mam tego PIT-28, nic nie można w nim odliczyć, i z każdej strony beton :/

Dzięki za instrukcję.

Możliwość komentowania jest wyłączona.