Kategorie
Z życia fundacji

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Forum”

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.” <B.Franklin>

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Forum” powstała w 2011 roku w Gdańsku. Prezesem fundacji jest Anna Staruszkiewicz. Jest członkiem porozumienia o ponadlokalnej współpracy i partnerstwie wewnątrz III Sektora – Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych.

Organizacja od samego początku działa w kilku obszarach jednocześnie. Za pierwszy z celów postawiła przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych i działalność wspierającą, prowadząc działalność charytatywną, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. Fundacja przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzi działalność na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu zawodowemu i społecznemu, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promuje i organizuje wolontariat. Oprócz tego stawia sobie za cel promowanie kultury i sztuki poprzez organizację różnego rodzaju animacji społeczno-kulturalnych i działań edukacyjnych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, zwraca uwagę na wszelkie aspekty związane z ochroną wolności i praw człowieka, ale również ekologią i prawami zwierząt. Poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży promuje inicjatywy z dziedziny sportu, turystyki i rekreacji.

Fundacja prowadzi Gdańską Akademię Seniora, w której osoby starsze mogą między innymi nauczyć się obsługi komputera, rozpocząć naukę języka obcego, skorzystać z oferty gimnastyki i rekreacji dostosowanych do potrzeb seniorów, dowiedzieć się o historii i kulturze swojego miasta, jak również spełnić się artystycznie przez zajęcia malarstwa, rękodzieła, ceramiki. Oprócz wymienionych obszarów życia Gdańska Akademia Seniora porusza niezwykle ważne zagadnienia z zakresu edukacji prozdrowotnej, bezpieczeństwa, zagadnień prawnych, finansowych. Prowadzi również warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla osób starszych, organizuje Gdańskie Dni Seniora, prowadzi Klub Dla Mężczyzn. Za pracę na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie zaś starszych wiekiem mieszkańców Gdańska, Fundacja otrzymała wyróżnienie im. Lecha Bądkowskego. W 2013 roku, jako najlepsza organizacja pozarządowa województwa pomorskiego nagrodzona została Bursztynowym Mieczykiem im. Macieja Płażyńskiego.

We współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Józefa Piłsudzkiego w Gdańsku Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Forum” realizuje projekt „Alternatywa XL”. W ramach tego projektu seniorzy uczestniczą w programie edukacji kulturalnej (prelekcje, wizyty w muzeach i galeriach, plenery malarskie), warsztatach fotografii cyfrowej i obsługi komputera oraz bierze udział w integracji międzypokoleniowej.

Jedną z inicjatyw fundacji jest Dom Sąsiedzki „Za Murami”, dzięki któremu organizacja realizuje jeden z punktów swojej misji- partnerstwo, integrację lokalnych społeczności, wzajemnie niesienie sobie pomocy i wspólne spędzanie czasu, oferując wszystkim zainteresowanym zajęcia plastyczne, zajęcia rekreacyjne, wspólną rozrywkę. To właśnie w Domu Sąsiedzkim działa wspomniany wcześniej Klub Dla Mężczyzn, w którym panowie mogą oddać się gry w brydża, szachy, podyskutować ze sobą przy filiżance kawy czy herbaty. Wszystkie działania fundacji można śledzić na stronie www.fisk-forum.org.pl.

Jeśli prawdą jest to, co powiedział Beniamin Franklin („Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”), to z pewnością dzięki takim organizacjom jak Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Forum” wspaniali ludzie mogą przeżywać na nowo swoją młodość i celebrować ją dzięki wspólnym celom.

           

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

W odpowiedzi na “Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Forum””

Możliwość komentowania jest wyłączona.