Kategorie
Z życia fundacji

Fundacja Gospodarcza

Misja – przedsiębiorczość

Fundacja Gospodarcza była jedną z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce, która po zmianie ustroju rozpoczęła działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz działania przeciw bezrobociu. Została ona założona w 1990 roku i do 2000 roku funkcjonowała jako Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”. Była odpowiedzią na zadania, które stanęły nie tylko przed polskimi przedsiębiorcami, ale również przed wszystkimi, którym polska gospodarka nie była obojętna i którzy zdawali sobie sprawę z tego jak ważnymi dla demokratycznego kraju są kwestie rozwoju ekonomicznego. Obecnie prezesem zarządu i dyrektorem generalnym jest Irena Muszkiewicz-Herok.

Fundacja jasno określa swoją misję: „Wspieramy przedsiębiorczość, a także doradzamy, szkolimy, informujemy i aktywizujemy na wysokim poziomie dla rozwoju osobistego i zawodowego naszych klientów.”. Jako profesjonalny zespół, stawiający przed sobą tak odpowiedzialne zadania, Fundacja Gospodarcza zdobyła szereg niezbędnych certyfikatów i zaświadczeń, które pozwalają jej pełnić swoje usługi na najwyższym poziomie zgodnie z określonymi standardami (m.in. certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych i informacyjnych czy wpis do rejestru Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług: doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych i informacyjnych).

Fundacja Gospodarcza posiada stałą ofertę z zakresu szkoleń, doradztwa oraz usług informacyjnych. Szkoli między innymi tych, którzy decydują się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, osoby bezrobotne chcące zdobyć nowe kwalifikacje, pracowników chcących poszerzyć posiadaną wiedzę i kwalifikacje, pracodawców, chcących podnieść kwalifikacje zawodowe swoich pracowników. Zajmuje się również poradnictwem zawodowym skierowanym do osób, mających problem ze znalezieniem zatrudnienia. Prowadzone jest także doradztwo biznesowe oraz wspomniane usługi informacyjne, pomagające zorientować się w świecie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, możliwości korzystania z kursów i ich dofinansowania.

Przez ponad dwadzieścia lat swojej działalności, fundacja zrealizowała mnóstwo projektów, za które była niejednokrotnie doceniana i nagradzana. Były to głównie działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży, szerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej, wszelkich aspektów związanych z przedsiębiorczością, szkolenie trenerów, projektantów i managerów programów szkoleniowych, pomoc w planowaniu ścieżki zawodowej, udzielana uczniom ostatnich klas szkół średnich, doradztwo zaczynającym przedsiębiorcom, działalność na rzecz kobiet na rynku pracy, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy funkcjonowania ruchu organizacji pozarządowych w Polsce, aktywowanie seniorów przez warsztaty psychologiczne, komputerowe oraz organizację zajęć ruchowych i wiele innych. Wszystkie projekty zostały opisane na stronie fundacji: www.fungo.com.pl.

Fundacja Gospodarcza jest przykładem organizacji, której działalność ma ogromny, pozytywny wpływ na polską gospodarkę i która jest swego rodzaju odpowiedzią na ciągle rosnące zapotrzebowanie na zmiany kwalifikacji zawodowych i potrzebę dostosowywania się do zmieniającego się rynku pracy. Dzięki profesjonalizmowi i poczuciu odpowiedzialności członków fundacji, wiele osób skorzystało z możliwości oferowanych przez nią, co prowadziło do bezpośredniego zwalczania problemu bezrobocia oraz wzbogacania rynków nowymi przedsiębiorcami.

 

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

W odpowiedzi na “Fundacja Gospodarcza”

Czy fundacja wspiera jednoosobowe działalności gospodarcze, jeżeli np. chciałbym ją rozwinąć w przyszłości o kilku pracowników?

Możliwość komentowania jest wyłączona.