Kategorie
Z życia fundacji

Fundacja Arka Noego

Nauka miłości i niesienia pomocy

Fundacja Arka Noego powstała w lipcu 2013 roku i choć jest dość młodą fundacją, pokazała, że jej dzieło pomocy jest skuteczne i ważne. Została stworzona z myślą o dzieciach niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekki, umiarkowanym i znacznym. Jej prezesem jest Magdalena Skorupa-Grajner, w radzie fundacji zasiadają zaś Jakub Kowalik oraz Mirella Bagier-Kowalik. Nie sposób nie wspomnieć o Honorowych Członkach Rady Fundacji, do których należą prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, dr Iwona Michalak-Widera i dr Łucja Skrzypiec.

Największym i najważniejszym przedsięwzięciem fundacji było stworzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Arka Noego” w Katowicach. Dedykowana jest ona właśnie dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie, którym ofiarowano miejsce zapewniające im nie tylko opiekę specjalistów najwyższej klasy, ale doskonałe warunki rozwoju i edukacji. Kadra szkoły we współpracy z rodzicami dąży do intelektualnego i fizycznego przygotowania ucznia do możliwie jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, rozwija umiejętności uczniów i pomaga im dostrzegać siebie jako niezależną, autonomiczną jednostkę, dąży do tego, by uczeń był jak najbardziej samodzielny i zaradny, przyswoił podstawowy zasób wiadomości i potrafił je wykorzystać w życiu codziennym.

Oferta szkoły założonej przez fundację jest kompleksowa i profesjonalna, bowiem dzieci mogą liczyć na indywidualny program terapeutyczny, opiekę specjalistów takich jak pedagog, logopeda, psycholog, oligofrenopedagog, surdologopeda, muzykoterapeuta, rehabilitant oraz doskonale przygotowanych do pracy z niepełnosprawnymi intelektualnie uczniami nauczycieli. Tworzone grupy są małe, uczniowie przebywają w nowoczesnych, doskonale przystosowanych do ich potrzeb salach. Szkoła nie zaprzestaje jednak na stałej ofercie pomocy i wspomagania rozwoju, organizując swoim podopiecznym dogoterapię, hipoterapię, kontakt z muzyką przez udział w koncertach, wyjścia do biblioteki czy sklepu, starając się tym samym nie tylko urozmaicić dzieciom czas, ale nauczyć je poruszania się w określonych środowiskach. Szkoła proponuje również zajęcia pozalekcyjne jak: tańce, keyboardy, karate.

Koszty, które ponosi rodzic są stosunkowo nieduże w porównaniu z tym, co oferuje wspomniana placówka- 120 zł wpisowego oraz 200 zł miesięcznie czesnego. Szkoła funkcjonuje między innymi dzięki działalności fundacji, która odpowiada za wyposażenie, materiały, pozyskiwanie darczyńców okolicznościowych i stałych, popularyzację problemów, z którymi borykają się dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie.

Wesprzeć fundację można na różne sposoby- udział w organizowanych przez fundację zbiórkach, dokonanie wpłat na rachunek bankowy, przekazanie jednego procenta dochodów na Fundację „Arka Noego”, ale również przez propagowanie jej działalności przez obserwowanie profilu fundacji na portalu Facebook. Wprowadzono również możliwość zareklamowania się na stronie internetowej www.fundacjaarkanoego.pl, objąć patronatem działania organizacji.

Fundacja „Arka Noego” udowadnia, że w dwa lata można stworzyć wspaniałe przedsięwzięcie odpowiadające potrzebom dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, tworząc dla nich miejsce dostosowane do ich potrzeb, wspierające ich rozwój, przyjazne i ciepłe. Wypada wyłącznie życzyć fundacji dalszych sukcesów i kontynuacji tego wspaniałego dzieła miłości.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

W odpowiedzi na “Fundacja Arka Noego”

Podstawowym celem statutowym Fundacji Arka Noego jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci niepelnosprawnych intelektualnie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.