Kategorie
Z życia fundacji

Fundacja Anny Borowiak „Feniks”

“Słabym podać rękę – zagubionym dać nadzieję”

Fundacja Anny Borowiak „Feniks” została założona w 2008 roku przez Annę Borowiak w Poznaniu. Należy do Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych Miasta Poznań. Ponadto ma już swoje oddziały w Tczewie i Bydgoszczy.

Głównymi celami fundacji są wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób na rzecz zainicjowania i kontynuowania procesu pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą, pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzącym z rodzin biednych i zaniedbanych, udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym.

Pod swoimi skrzydłami fundacja ma na stałe około trzydzieścioro rodzin i podopiecznych, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, zmagające się z różnymi problemami zdrowotnymi i społecznymi. Należą do nich między innymi chorzy najmłodsi (m.in. toczeń, przykurcze mięśni, wodogłowie, wady rozwojowe, bardzo rzadka choroba genetyczna, nowotwór), ojca, który po śmierci żony został sam z pięciorgiem dzieci czy niepełnosprawna matkę dwojga dzieci. Osoby te mogą nieustannie liczyć na wsparcie i pomoc ze strony „Feniksa”.

Działania fundacji są rozległe i kompleksowe. Udziela pośredniej i bezpośredniej pomocy finansowej, organizacyjnej, rzeczowej, merytorycznej, kulturalnej oraz dofinansowuje bezpłatne szkolenia, sympozja naukowej, prelekcji, wspiera organizację i funkcjonowanie dziedzińców i ogrodów sportu, rekreacji i wypoczynku, kolonii letnich. Działa na rzecz popularyzowania osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych, upowszechnia wiedzę o przyczynach niepełnosprawności przez publikacje i wydawnictwa o tej tematyce, finansuje nagrody i stypendia osobom najbardziej uzdolnionym, dofinansowuje osoby niepełnosprawne, ubogie i chore. Feniks organizuje również imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży, które często mają charakter charytatywny.

Fundacja zwraca uwagę na potrzebę niesienia pomocy osobom powyżej osiemnastego roku życia, gdyż wiele organizacji pozarządowych w swoich celach skupia się na potrzebach najmłodszych, zapominając o problemach osób pełnoletnich, borykających się z chorobami, ubóstwem, niepełnosprawnością. „Feniks” robi więc wszystko, by zapobiec ich samotności i wykluczeniu społecznemu, ucząc ich samodzielności, wspomagając w codziennym trudzie, integrując ze sobą.

Organizacja Anny Borowiak zdobywa fundusze na wiele sposobów, m.in. kwestując na wielkich imprezach masowych, przekazanie jednego procenta dochodów, zbiórkę darowizn, które docierają do nich z całej Polski, np. pieniądze zebrane przez parę młodą podczas wesela, dzięki wcześniejszej informacji kierowanej do gości z prośbą o zamienienie tradycyjnych bukietów ślubnych na datki na cele charytatywne fundacji „Feniks”. Organizacja bierze również udział w akcji Allegro „Charytatywni”, gdzie można licytować przedmioty, a dochód z licytacji przekazywany jest na cele statutowe fundacji. Jej sprawozdania są jawne i dostępne dla zainteresowanych na stronie internetowej fundacji: www.fundacjaannyborowiak.pl.

            Niesienie pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują jest najpełniejszym i zarazem najpiękniejszym wyrazem naszego człowieczeństwa, dlatego też wspaniałą świadomością jest ta, która uzmysławia nam istnienie tego typu organizacji w naszym kraju.

 

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

W odpowiedzi na “Fundacja Anny Borowiak „Feniks””

Możliwość komentowania jest wyłączona.