Kategorie
Z życia fundacji

Fundacja A Widzisz!

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Fundacja A Widzisz! powstała z inicjatywy Karoliny Chemicz oraz Lidii Gajdas, które zasiadając w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Tychach oraz Komisji Porządku i Bezpieczeństwa przy Prezydencie Miasta Tychy doskonale poznały problemy związane z bezpieczeństwem drogowym i już od 2009 roku angażują się w poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.

A Widzisz! przede wszystkim promuje bezpieczne zachowania na drodze, edukuje dzieci i młodzież, osoby dorosłe i starsze w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uświadamia organizatorów i uczestników imprez masowych w temacie bezpieczeństwa na tego typu wydarzeniach. Oprócz działalności merytorycznej fundacja wyposaża uczniów i dorosłych w elementy odblaskowe, które w krajach zachodnich stały się już dobrym standardem świadczącym o świadomości pieszych i rowerzystów czyhających na nich zagrożeń. Oprócz celów związanych z ruchem drogowym, organizacja w statucie zawiera pomoc społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, działalność społeczną i kulturową, działalność dobroczynną. Deklaruje również niesienie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku wypadków drogowych.

Główne projekty realizowane przez fundację to „Wracam bezpiecznie” oraz „Razem Bezpieczniej 2014”. W ramach tego drugiego, zorganizowano działania w trzech obszarach, dotykając problemu bezpieczeństwa od infrastruktury, przez edukację po integrację społeczności lokalnej wobec promowania pozytywnych zachowań na drodze. Dzięki temu zakupiono i zamontowano radary pedagogiczne, odblaski na drogach (tzw. „kocie oczy”), rozdano uczniom tyskich szkół ponad tysiąc kamizele odblaskowych, przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci szkół podstawowych i przedszkolaków, rozdano odblaski na tornistry, zorganizowano spotkania dla osób starszych „Bezpieczny Senior”, przeprowadzono audycje radiowe uświadamiające społeczeństwo jak istotną kwestią jest bezpieczeństwo na drodze. Oprócz tego A Widzisz! organizuje tak zwane „Dni Bezpieczeństwa”. Podczas takich spotkań wszyscy chętni mogą między innymi poznać skutki ewentualnego potrącenia pieszego, skorzystać z mobilnego miasteczka ruchu drogowego, skorzystać z symulatora dachowania i symulatora zderzeń, poznać alkogogle, otrzymać odblaski i zobaczyć jak powinna wyglądać prawidłowo udzielona pierwsza pomoc. Udowodniono, że udział w tego typu przedsięwzięciach bardzo wpływa na wyobraźnię uczestników ruchu drogowego, a wymienione symulatory skutecznie uświadamiają skutki nieodpowiedzialnego zachowania na drodze, brawury i łamania prawa drogowego.

Działania fundacji wspiera Wojewódzka Komenda Policji, Miejska Komenda Policji, Straż Pożarna oraz ratownicy medyczni, którzy chętnie biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez A Widzisz!, gdyż wspólnym celem wszystkich tych służb jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i uświadomienie konsekwencji ignorancji podstawowych zasad bezpieczeństwa. Idea na zasługuje na to, by inicjatywy fundacji naśladowane były w całym kraju. O tych, które organizuje opisywana fundacja przeczytać można więcej na www.fundacjaawidzisz.org. W końcu zapobieganie jest dużo ważniejsze niż zwalczanie skutków.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

W odpowiedzi na “Fundacja A Widzisz!”

Bez obrazy, ale mogliby się połączyć z fundacją “A Kogo”. Wtedy mielibyśmy A Widzisz? A Kogo!

Możliwość komentowania jest wyłączona.