CIT-D

Wszystkie osoby prawne, które otrzymały lub ofiarowały darowiznę, muszą złożyć w urzędzie skarbowym CIT-D. Zobacz, do kiedy należy wypełnić ten formularz.

CIT-D jest informacją podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych lub przekazanych darowiznach. Najczęściej jest ona załącznikiem do deklaracji CIT-8. W sytuacji kiedy podatnik otrzymał darowiznę, musi wypełnić ten formularz osobno.

Kto wypełnia CIT-D?

Złożyć ten formularz muszą Ci, którzy otrzymali darowiznę od podatników, którzy mają prawo do odliczenia ich od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Jeśli wartość darowizny przekracza 15 tysięcy złotych lub wartość wszystkich otrzymanych przekracza 35 tysięcy w danym roku podatkowym, należy wskazać dane darczyńcy, będącego osobą prawą. Dodatkowo powinno się podać do publicznej wiadomości informację o uzyskanych darowiznach.

CIT-D wypełniają także darczyńcy, którzy mają prawo do odliczenia przekazanej darowizny od dochodu.

Termin złożenia CIT-D

CIT-D należy złożyć w terminie  miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Jak uzupełnić CIT-D?

W formularzu należy podać miejsce i cel składania informacji CIT-D, wskazać dane identyfikacyjne i adres siedziby podatnika, poinformować o otrzymanych darowiznach, podać cele na jakie darowizny zostały przeznaczone i wskazać informacje identyfikacyjne i adres siedziby obdarowanego.