CIT-10Z

Deklaracja dotyczy płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Zobacz, co musisz wiedzieć o CIT-10Z.

CIT -10Z jest deklaracją o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz tego składają ją też nierezydenci przychodów opodatkowanych ryczałtowo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

CIT-10Z zamiast CIT-10R

Deklaracja CIT-10Z zastąpiła CIT-10R w 2010 roku. Podatnicy nie muszą już składać kilku deklaracji CIT-10R, a tylko jedną deklarację CIT-10Z.

Termin składania CIT-10Z

Podatnicy muszą złożyć deklarację CIT-10Z do końca pierwszego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, czyli do 31 stycznia 2015 roku.

Co należy wpisać w deklaracji CIT-10Z?

W formularzu należy wpisać miejsce i cel składania formularza, dane identyfikacyjne i adres siedziby płatnika, dane identyfikacyjne i adres siedziby podatnika, wypłacone kwoty oraz należny do wpłaty podatek w poszczególnych miesiącach i odrębnie za cały rok podatkowy oraz wskazać osoby odpowiedzialne za podanie wymaganych danych, obliczenie i pobieranie podatku.