Kategorie
Finanse Firma

Jak napisać dobry biznes plan?

Biznes plan jest dokumentem opisującym specyfikę i działalność  własnej firmy. Często gwarantuje sukces działalności. Zobacz jakie elementy musi zawierać.

Kategorie
Aktualności Finanse

PITy 2016 – jak uniknąć kolejek i jak nie spóźnić się?

Jak co roku w okresie rozliczeniowym słowo „PIT” powraca do nas wielokrotnie, przypominając, że naszedł czas, w którym należy rozliczyć podatki, wybrać odpowiedni formularz, urząd skarbowy, sposób rozliczenia i dotrzymać terminu. Jak uniknąć kolejek? Jak nie spóźnić się ze złożeniem PIT? Jak uniknąć wszelkich problemów i pomyłek? Oto kilka rad.

Kategorie
Finanse

Mieszkasz w Warszawie? Rozlicz się w Warszawie!

Coraz częściej spotykamy różnego rodzaju kampanie społeczne, powstające w okresie rozliczeniowym i kierowane do podatników. Od kilku lat można zauważyć, że poszczególne miasta mocno angażują się w uświadamianie swoich mieszkańców, że warto rozliczyć swoje podatki w miejscu zamieszkania, co niesie ze sobą obopólne korzyści. Jakie? Jak rozliczyć się w Warszawie? Dlaczego warto rozliczyć się w miejscu zamieszkania?

Kategorie
Finanse

„Rozlicz PIT we Wrocławiu”

W tym roku już po raz trzeci odbędzie się kampania „Rozlicz PIT we Wrocławiu”. W poprzednich jej edycjach można było wygrać samochód osobowy i tablety. Na czym polega ta akcja? Jakie warunki trzeba spełnić, by mieć szansę na wygraną?

Kategorie
Finanse

Ile zabierają nam podatki?

Rozliczenia Deklaracji PIT to dobry moment, żeby zastanowić się na co idą nasze podatki, które corocznie rozliczamy oraz co moglibyśmy zrobić za te pieniądze. Kwoty bowiem potrafią przyprawić o zawrót głowy.

Kategorie
Aktualności Finanse

Podatkowe obietnice rządu Beaty Szydło-lista

Nowy rząd już podczas kampanii wyborczej zapowiedział szereg zmian, w tym także takich, które dotyczą obecnego systemu podatkowego. Ile z nich uda się wcielić w życie – czas pokaże. Póki co, zapowiada się prawdziwa podatkowa rewolucja. Przypomnijmy o obietnicach, które składała Beata Szydło.

Kategorie
Aktualności Finanse Poradnik

500 zł na Dziecko – Dla kogo i Ile?

O nowym projekcie „Rodzina 500 plus” przygotowanym przez rząd obecnie głośno jest wszędzie. Ustawa budzi wiele kontrowersji, ale i nadziei – szczególnie wśród rodzin wielodzietnych. Projekt miałby wejść w życie od nowego roku. Przewidywany czas to drugi kwartał 2016-ego.

Nie tylko dla rodzin ubogich.

Pomysł przyznawania świadczeń wychowawczych powstał z myślą nie tylko o najuboższych. Polityka rodzinna miałaby obejmować wszystkie rodziny posiadające dwoje lub więcej dzieci, bez względu na limit dochodowy, przy czym rodziny, w których dochód na jedną osobę wynosiłby mniej niż 800 złotych, byłyby na szczególnych prawach. W praktyce miałoby to wyglądać następująco: rodziny, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekraczałby 800 złotych (zazwyczaj są to rodziny, w których pracuje oboje rodziców), otrzymywałyby na drugie i każde kolejne dziecko świadczenia w wysokości po pięćset złotych (za dziecko). Z kolei tam, gdzie ten dochód jest niższy pieniądze byłyby wypłacane także dla pierwszego dziecka. Jeżeli w rodzinie byłoby dziecko niepełnosprawne, kryterium dochodowe wzrosłoby do 1200 złotych. Świadczenia mogą być przyznawane do ukończenia 18 roku życia przez dziecko.

Jak ubiegać się o przyznanie świadczeń?

O świadczenia mogą ubiegać się zarówno rodziny uboższe (bez względu na liczbę dzieci), jak i te bardziej zamożne z dwójką lub więcej potomstwa. Wniosek mogą złożyć rodzice pozostający w związku nieformalnym, a także osoby w separacji lub po rozwodzie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli małżonkowie zachowali takie same prawa rodzicielskie i oboje złożyli wnioski, świadczenia otrzyma osoba, która ubiegała się o nie jako pierwsza. Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy, odpowiednim ze względu na adres zamieszkania. Konieczne będzie przedstawienie danych osobowych, swoich i dzieci, takich jak imiona i nazwisko, numery PESEL, daty urodzenia. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach. Co ważne, wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego powinno się składać co roku w miesiącach wrzesień – październik, aż do ukończenia przez dziecko 17 roku życia.

Świadczenia wychowawcze

Jak zakłada polityka rodzinna, świadczenia mają być przyznawane w celu ułatwienia rodzicom wychowania swojego potomstwa. W przypadku wykorzystywania pieniędzy niezgodnie z ich przeznaczeniem, ośrodek pomocy społecznej będzie zobligowany do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, w którego rezultacie (jeśli podejrzenia okażą się uzasadnione) rodzic utraci przyznane świadczenia.

Kategorie
Finanse Poradnik

Podatek od prezentów Ślubnych – czy trzeba go płacić?

   Organizując ślub, myśli się niemal o wszystkim – zaczynając od wyboru sali weselnej, przez sposób usadzenia gości, po wynajem samochodów i autokarów dla gości… czy do tej listy „spraw do załatwienia” nie należałoby jeszcze dopisać rozliczenia z Urzędem Skarbowym? Prezenty ślubne są bowiem traktowane jako darowizna, a od darowizny trzeba przecież zapłacić podatek…

Kategorie
Finanse Firma

Dotacje dla firmy – skąd zdobyć?

Dotacje dla firmy – skąd zdobyć?

Osoby pragnące założyć własną działalność gospodarczą mogą skorzystać z dotacji na rozwój firmy oferowanych przez wiele podmiotów. Zobacz, gdzie szukać wsparcia.

40 tysięcy z Kapitału Ludzkiego

O dofinansowanie na rozwój firmy z programu operacyjnego Unii Europejskiej – Kapitał Ludzki mogą ubiegać się osoby planujące prowadzić firmę jednoosobową lub w formie spółek i spółdzielni. Osoby, które prowadzą już inną działalność są niewyłączone z programu. Wysokość wsparcia wynika od wskazanych i udokumentowanych potrzeb młodego przedsiębiorcy, jednak nie może przekraczać 40 tysięcy złotych na jednego uczestnika lub 20 tysięcy w przypadku spółdzielni. Osoby biorące w tym projekcie mają obowiązek pokryć z wkładu własnego minimum 15 procent całkowitych wydatków inwestycyjnych. Wydatki z Unii można przeznaczyć na pokrycie wydatków inwestycyjnych, wydatków na środki obrotowe oraz innych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

22 tysiące z Urzędu Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy udzielają dofinansowania dla osób bezrobotnych, pragnących otworzyć własną firmę. Wynosi ono maksymalnie 6-krotność średniej krajowej, co w 2014 roku wynosiło 22 686,84 złotych. Czas rozpatrzenia wniosku wynosi 30 dni począwszy od dnia złożenia wszystkich dokumentów. Dotacja ma charakter jednorazowy.

10 -100 tysięcy od podmiotów prywatnych

Osoba planująca założyć własną działalność powinna brać udział w konkursach organizowanych przez różne podmioty prywatne i współfinansowane ze środków publicznych. Warunkiem uczestnictwa jest zazwyczaj przedstawienie najlepszego biznes planu. W takich konkursach na przykład „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, można wygrać od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, które mają pomóc na starcie młodej firmie.

80-250 tysięcy euro od Aniołów Biznesu

Anioły biznesu, czyli najbardziej wpływowi przedsiębiorcy zrzeszeni w Lewiatan Business Angels, inwestują w najbardziej oryginalne lub wyróżniające się  wśród innych pomysły na własną działalność. Wystarczy wysłać biznes plan do funduszu i czekać na odpowiedź. Im lepszy projekt, tym większa szansa na sukces. Przeciętna kwota inwestowana przez anioła to 80-250 tysięcy euro.

56 tysięcy z PFRON

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną możesz starać się do dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Odbywa się to przez Powiatowe Urzędy Pracy. Maksymalna kwota dofinansowania do założenia działalności gospodarczej przez osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności wynosi 56 717,1 złotych.

 

Kategorie
Aktualności Finanse

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne

Przedsiębiorca wybiera sposób opodatkowania w chwili założenia działalności gospodarczej. Wybór najwłaściwszej formy opodatkowania deklaruje wypełniając formularz o wpis do CEIDG-1. Zobacz, kiedy może dokonać zmiany?