Kategorie
Podatki

Deklaracje VAT, ZUS, PIT, CIT, JPK – o czym (nie) trzeba pamiętać?

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest nie tylko odprowadzanie zaliczek na podatek dochody, ale również regularne składanie deklaracji podatkowych. W artykule omówimy najpopularniejsze z nich. Sprawdzimy również, jakie zmiany w prawie już niebawem dotkną polskich przedsiębiorców.

Deklaracje VAT

Przedsiębiorcy, będący czynnymi podatnikami VAT, mają obowiązek składania deklaracji VAT. Jeśli rozliczają się w trybie miesięcznym, do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym muszą wypełnić i wysłać do urzędu formularz VAT-7. W przypadku podatników, którzy rozliczają się kwartalnie, będzie to formularz VAT-7K. Rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po zakończonym kwartale. W 2019 roku wszystkie deklaracje VAT muszą być wysyłane elektronicznie.

Jeśli w miesiącu wystąpiły transakcje unijne, np. WNT czy WDT należy także złożyć dokument VAT-UE (do 25. dnia następnego miesiąca). Zgodnie z prawem nie jest on typową deklaracją podatkową. Podsumowuje jedynie dokonane transakcje unijne. Formularza VAT-UE nie trzeba składać przy imporcie usług.

Ważne: 1 lutego 2019 roku opublikowano nowe rozporządzenie, na mocy którego wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K uległy zmianie. Nowe wzory należy zastosować, począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2019 r.

Deklaracja JPK_VAT

Od stycznia 2018 przedsiębiorcy zarejestrowani do podatku VAT, muszą regularnie składać również elektroniczny formularz JPK_VAT – Jednolity Plik Kontrolny. Podobnie, jak w przypadku deklaracji VAT, termin składania JPK upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Deklaracje ZUS

Jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, do 10. dnia każdego miesiąca ma obowiązek odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (za poprzedni miesiąc kalendarzowy).
Jeśli zatrudnia pracowników, termin odprowadzenia świadczeń (zarówno za siebie, jak i za pracowników), upływa 15. dnia miesiąca. Co z deklaracjami?
Obowiązek złożenia deklaracji ZUS DRA, zawierającej informacje o dokonanych rozliczeniach składek spocznie na przedsiębiorcach, którzy zatrudniają choćby jednego pracownika. Dokument wraz z ewentualnymi załącznikami należy złożyć:

  • do 5 dnia następnego miesiąca – dotyczy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • do 10 dnia następnego miesiąca – dotyczy osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie,
  • do 15 dnia następnego miesiąca – dotyczy pozostałych płatników.

Ważne: osoby, które odprowadzają składki wyłącznie za siebie i za współpracowników (czyli nie zatrudniają żadnych pracowników), nie mają obowiązku regularnego składania takiej deklaracji. Warunkiem takiego udogodnienia jest jednak opłacanie składki od najniższej możliwej podstawy. Większość przedsiębiorców w Polsce decyduje się właśnie na takie rozwiązanie. Co ważne, tacy przedsiębiorcy muszą złożyć deklarację ZUS DRA tylko jeden raz — za pierwszy pełny miesiąc działalności.

Deklaracje PIT

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą także odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy (PIT-5 i PIT-5L) oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (PIT-4).
Ważne: deklaracje należy opłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym (lub w przypadku deklaracji PIT-5L – do 20. dnia kwartału). Dokumentów nie należy jednak wysyłać do urzędu. Obowiązek składania deklaracji PIT-5/PIT-5L został zniesiony w 2007 roku.

Roczna deklaracja podatkowa PIT

W 2019 roku zmienił się także sposób przesyłania rocznych deklaracji podatkowych PIT. Podatnicy rozliczający się z fiskusem wykorzystają nowe wzory formularzy PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R. Dzięki portalowi „Twój E-PIT”, aby rozliczyć podatek, nie będą musieli także wypełniać wniosków, ani składać deklaracji. Jak to możliwe? Za pośrednictwem platformy Krajowa Administracja Skarbowa udostępni bowiem płatnikom rozliczone deklaracje PIT-37 i PIT-38 w wersji elektronicznej.

Deklaracje CIT

Obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) spoczywa na:
– osobach prawnych,

– jednostkach organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, (z wyjątkiem spółek osobowych i podatkowych grup kapitałowych),

– spółkach, które nie mają osobowości prawnej, mają siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

CIT jest podatkiem zaliczkowym. Zaliczki należy wpłacać do Urzędu Skarbowego w konkretnych terminach. Od 1 stycznia 2019 stawka CIT-u wynosi:
– 15% podstawy opodatkowania,

– 9% podstawy opodatkowania — w przypadku małych podatników i podatników rozpoczynających działalność — w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Zeznanie podatkowe CIT należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego na formularzu CIT-8.

Planowane zmiany w przepisach

Planowane zmiany w sposobach raportowania danych dotyczą przedsiębiorców, będących czynnymi podatnikami VAT. Obecnie muszą wysyłać fiskusowi zarówno deklaracje VAT, jak i JPK_VAT. Pomimo faktu, że większość informacji zawartych w obu plikach pokrywa się.
Taki scenariusz potrwa jednak wyłącznie do końca końca roku. Mimo planowanego wprowadzenia pliku jednolitego kontrolnego od lipca tego roku, wprowadzenie przesunięte zostało na styczeń 2020. Wtedy jedynym dokumentem, który będzie trzeba dostarczyć do urzędu będzie plik JPK_VDEK. Najlepszym rozwiązaniem na poprawne składanie deklaracji jest posiadanie biura księgowego, która na bieżąco śledzi zmianę przepisów. Wtedy mamy pewność, że nie będziemy mieli żadnych problemów z urzędem skarbowym.

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *