Kategorie
Aktualności Firma

Deklaracja PIT-28, nie tylko dla przedsiębiorców

Formularz PIT-28 przeznaczony jest do rozliczeń rocznych podatników, którzy wybrali opodatkowanie dochodów w uproszczonej formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. PIT-28 2016 złożą nie tylko przedsiębiorcy, ale też osoby uzyskujące dochody z najmu, dzierżawy lub podobnych umów poza działalnością gospodarczą.

Forma złożenia PIT 28 2016

Deklarację roczną można złożyć w formie papierowej lub rozliczyć PIT-28 internetowo. Aby poprawnie rozliczyć PIT-28 przez Internet wystarczy uważnie korzystać ze wskazówek programu do rozliczania pit. Rozliczenie PIT-28 online nie jest trudne i zajmuje niewiele czasu. Tak np. przy wypełnianiu PIT-28 program wyręcza podatnika w wykonywaniu obliczeń rachunkowych. Wystarczy wpisać dane, a resztę

pozostawić programowi. Przy wypełnianiu PIT 28 program automatycznie dołączy do zeznania potrzebne załączniki.

Identyfikator podatkowy na PIT 28 2016

Na formularzu PIT 28 2016 należy wpisać numer identyfikacyjny według zasad obowiązujących od roku 2012*. Według znowelizowanych przepisów osoby fizyczne które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, winny posługiwać się numerem PESEL.

* źródło: https://www.pitax.pl/pit-28/

Numer PESEL podają więc na druku PIT-28 osoby fizyczne, które płacą ryczałt od przychodów z tytułu prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub podobnych umów. PESEL na deklaracji PIT-28 obowiązuje tylko w przypadku umowy zawieranej prywatnie, a nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podatnik nie musi posiadać NIP.

W deklaracji PIT-28 podają identyfikator PESEL podatnicy, którzy są objęci rejestrem PESEL oraz:

  • nie prowadzą zarejestrowanej działalności gospodarczej,
  • nie są podatnikami podatku od towarów i usług,
  • nie są płatnikami zaliczek na podatki,
  • nie są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Natomiast przedsiębiorcy i pozostali podatnicy którzy wybrali formę opodatkowania swoich dochodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na druku PIT-28 2016 wpisują NIP (numer identyfikacji podatkowej).

 

NIP (numer identyfikacji podatkowej) obowiązuje podatników, którzy są:

  • osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL prowadzącymi działalność gospodarczą,
  • podatnikami podatku od towarów i usług (VAT),
  • osobami fizycznymi, nieobjętymi ewidencją PESEL, ale które są podatnikami na podstawie odrębnych przepisów,
  • płatnikami podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Wysyłanie PIT-28 elektronicznie

Wypełniony PIT 28 online wysyłamy do urzędu skarbowego bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. System e-Deklaracje zweryfikuje podatnika po podaniu przez niego danych autoryzujących (identyfikatora podatkowego, imienia, nazwiska, daty urodzenia, wysokości przychodu sprzed dwóch lat podanej w deklaracji składanej w minionym roku).

Składając PIT 28 przez internet otrzymamy z urzędu skarbowego elektroniczne potwierdzenie wysłanego poprawnie zeznania – UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

 

Termin składania PIT 28

Rozliczenie ryczałtowe podatku jest forma uproszczoną, nie wymaga prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, gdyż nie odlicza się kosztów.  Podatnikom łatwiej jest rozliczyć się z fiskusem.  Nie muszą też czekać na informacje roczne, tak jak podatnicy uzyskujący przychody za pośrednictwem płatników. Ustawodawca przewidział więc dla ryczałtowców najwcześniejszy termin rozliczeń, do 31 stycznia. Termin ten obowiązuje ryczałtowców składających formularze papierowe, jak i PIT 28 elektronicznie. PIT 28 internetowo można wysyłać aż do północy 31 stycznia, kiedy już urzędy skarbowe i poczty są zamknięte.

Termin składania PIT 28 w 2017 roku nie przesuwa się na późniejszą datę, gdyż 31 stycznia 2017 roku wypada we wtorek. Gdy ostatni dzień stycznia jest dniem wolnym od pracy, to termin złożenia deklaracji PIT-28 przekłada się na pierwszy dzień roboczy po tym dniu.

Zapisz

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

W odpowiedzi na “Deklaracja PIT-28, nie tylko dla przedsiębiorców”

Możliwość komentowania jest wyłączona.