Podatek progowy

Polskie prawo podatkowe nakłada obowiązek opłacania podatku przez wszystkie osoby fizyczne, które osiągają jakiś dochód. Aktualnie obowiązuje u nas tak zwany podatek progowy.

Czym jest podatek progowy?
Jest to taki sposób obliczania podatku, w którym wysokość podatku należnego rośnie szybciej niż proporcjonalnie w stosunku do wymiaru kwoty, która stanowi podstawę opodatkowania. Stosowana jest tutaj skala podatkowa.

Ile progów podatkowych obowiązuje obecnie w Polsce?
Na chwilę obecną mamy dwa progi podatkowe: 18% oraz 32%.

Czy bardziej opłaca się podatek liniowy czy podatek progowy?
Wszystko uzależnione jest od wysokości uzyskiwanych dochodów. Osoby, których dochód przekracza sto tysięcy złotych w ciągu roku podatkowego mogą skusić się na przejście na podatek liniowy. W przypadku pozostałych nie jest to rozwiązanie korzystne.

Do kiedy musimy rozliczyć się z urzędem skarbowym?
Czas na to mamy zawsze do końca kwietnia. Terminu tego trzeba przestrzegać, bowiem za nierozliczenie się z fiskusem grożą nam potężne konsekwencje.

Kiedy stosowany jest pierwszy, a kiedy drugi prób podatkowy?
Niższa stawka podatku – 18% – stosowana jest w przypadku dochodów, których suma nie przekracza rocznie 85. 528 złotych. Cała nadwyżka ponad podaną kwotę objęta jest już stawką podatku wyższą, która wynosi 32%.

Co zyskujemy, decydując się na podatek progowy?
Podatek progowy daje nam możliwość:

  • uwzględnienia kwoty wolnej od podatku;
  • dokonywania odliczeń od dochodów;
  • dokonywania odliczeń od podatku – tutaj w grę wchodzi na przykład ulga rodzinna czy ulga na Internet;
  • rozliczenia się razem ze współmałżonkiem – jest to korzystne rozwiązanie, które pozwala zapłacić mniejszy podatek.

Z tych przywilejów nie możemy skorzystać wtedy, kiedy rozliczamy się na podstawie podatku liniowego.

Jaki formularz?
Zdecydowana większość osób rozliczająca się z urzędem skarbowym musi wybrać formularz PIT – 37. Od pewnego czasu możemy złożyć go za pośrednictwem Internetu, co pozwala nam zaoszczędzić naprawdę bardzo dużo czasu. Nasza tożsamość potwierdzana jest poprzez podanie kwoty przychodu za rok ubiegły.