Kategorie
Aktualności Prawo

Zmiany w PIT 2017 – 500+ i inne

Coraz głośniej mówi się o rewolucji podatkowej, którą rząd ma zamiar wprowadzić w życie już w 2018 roku. Ma nią być wprowadzenie jednolitego podatku zawierającego podatek dochodowy, składki ZUS i NFZ. Zanim jednak do tego dojdzie musimy rozliczyć się wypełniając deklarację w 2017 roku. Jakie zmiany nastąpiły w PIT 2017? O czym należy wiedzieć?

500+ a podatek PIT w 2017

Rodzice, którzy skorzystali z rządowego programu 500+ nie muszą rozliczać się z pieniędzy otrzymanym z tego tytułu. Ponadto warto wiedzieć, że opodatkowaniu nie podlegają również świadczenia i dodatki rodzinne oraz pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w wyniku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia wychowawcze i zasiłki porodowe.

Co ważne, nie ma również konieczności rozliczania się ze świadczeń otrzymanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które otrzymuje się w związku z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach lub klubach dziecięcych (to wszystko w przypadku pobierających świadczenia zatrudnionych na umowę o pracę).

Skala podatkowa i kwota wolna od podatku

Mimo zapowiedzi pani premier w swoim exposé o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł, zarówno kwota podatku, jak i skala opodatkowania zostają bez zmian w 2017 roku. Oznacza to, że w tym roku, jak w poprzednich, kwotą wolną od podatku jest 3091 zł.

PIT/DS, czyli…

PIT/DS to nowa informacja, która może być składana wraz z formularzem PIT-36 lub PIT-37. Dotyczy ona osób osiągających dochody z tak zwanych działów specjalnych i które to rozliczają się samodzielnie poprzez prowadzenie ksiąg i odprowadzanie zaliczek na podatek. Znosi się z nich obowiązek wypełniania druku PIT-6, w którym to musieli deklarować wymiar podatku zaliczek na podatek dochodowy oraz szacunkowy dochód w przyszłym roku. Teraz wystarczy, że wypełnią PIT/DS, czyli informację o wysokości dochodu lub straty z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym 2016.

Pozostałe zmiany w PIT za 2016

            Wprowadzono stawkę 75% podatku od przychodów ze źródeł nieujawnionych. Co to znaczy? W razie kontroli wydatków podatnika, jeśli okaże się, że ten zaniżał kwoty wykazywane w PIT, a ponadto nie potrafi wykazać źródeł przychodów, będzie musiał zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 75% podstawy opodatkowania.

Pojawił się zapis o jednorazowym limicie odpisów amortyzacyjnych, który wynosi 215 000 zł.

Z pewnością warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wszelkimi zmianami, które będą obowiązywać w 2017 roku i nieco zgłębić te zagadnienia, które bezpośrednio mogą nas dotyczyć.

Zmiany w CIT 2017

Wprowadzone w 2016 roku ustawy sprawiają, że od 1 stycznia 2017 roku podatek trzeba będzie odprowadzić od każdej płatności dokonywanej na rzecz zagranicznego dostawcy przez polskiego przedsiębiorcę. Zapisy wprowadzają również obniżoną stawkę CIT wynoszącą 15%, ale nie każdy będzie mógł skorzystać z preferencyjnej stawki. Nie mogą zapłacić jej między innymi podatnicy, którzy w okresie od 28 września 2016 (data wprowadzenia przepisów) do końca roku będą chcieli się przekształcić, połączyć lub podzielić, przedsiębiorcy przekształcający się w spółkę nie będącą osobą prawną. Inaczej rzecz ujmując, do 15% podatku CIT będą mieli prawa mali podatnicy, czyli tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 miliona euro (razem z kwotą podatku od towarów i usług) oraz podatnicy rozpoczynający swoją działalność.

Zapisz

Autor: Tomasz Nordyński

Tomasz Nordyński, redaktor portalu ABC-Podatki.pl, dziennikarz i copywriter finansowy oraz podatkowy. W wolnych chwilach skupiam się na zagadnieniach finansowych oraz administracyjnych.

W odpowiedzi na “Zmiany w PIT 2017 – 500+ i inne”

Nie czaję, dlaczego za 500+ nie płaci się podatku, skoro wszystko inne opodatkowane jest? HE?!

Możliwość komentowania jest wyłączona.