Ryczałt – Przychody Ewidencjonowane

 

Ryczałt ewidencjonowany – co to takiego?

Ryczałt ewidencjonowany jest jedną z uproszczonych form opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej. W obecnym kształcie obowiązuje na mocy ustawy z 20 listopada 1998 roku.

Pozwala on na ustalenie stawki podatku z góry.

To od nas zależy, czy ryczałt ewidencjonowany będzie naszą formą rozliczenia, czy nie, jednak by móc z niej skorzystać, musimy spełniać określone warunki.

 

Podatek ryczałtowy 2016/2017 – kto może skorzystać?

Rozliczanie się w formie ryczałtowej nie jest możliwe dla każdego podatnika. Prawo podatkowe stanowi, że taka forma opodatkowania możliwa jest tylko dla:

 

 • Osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą
 • Spółek cywilnych, tworzonych przez osoby fizyczne
 • Spółek jawnych i partnerskich, pod warunkiem, że jej wspólnikami są jedynie osoby wykonujące wolny zawód

 

Ryczałtowo mogą rozliczać się również osoby duchowne i osoby świadczące usługi najmu (dzierżawy, podnajmu itp.).

 

W jaki sposób rozliczać przychody ewidencjonowane?

Aby skorzystać z rozliczenia w formie ewidencjonowanej, musimy do 20 stycznia roku rozliczeniowego złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie, w którym zadeklarujemy chęć rozliczania się w takiej postaci. Jeśli otwieramy działalność gospodarczą, oświadczenie składamy najpóźniej do dnia, który będzie poprzedzał dzień rozpoczęcia działalności.

Jeśli organ podatkowy wyrazi zgodę na rozliczanie ryczałtowe, będziemy rozliczać się w tej formie, dopóki nie złożymy kolejnego oświadczenia, w którym zadeklarujemy chęć zmiany formy opodatkowania.

Za podstawę obliczania należności podatkowych przy ryczałcie ewidencjonowanym stanowi przychód. Warto pamiętać, że w tym przypadku nie możemy pomniejszyć jego wartości o koszty jego uzyskania.

Wysokość stawki, jaką musimy zapłacić uzależniona jest od rodzaju działalności, jaką prowadzimy. Stawki przedstawiają się następująco:

 

 • 20% (dla większości wolnych zawodów)
 • 17% (m. in. usługi parkingowe i wynajem samochodów)
 • 8,5% (gastronomia)
 • 5,5 % (branża budowlana, branża wytwórcza)
 • 3% (handel)

 

Jaki pit za ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany rozliczamy na formularzu PIT – 28. Przy jego wypełnianiu warto pamiętać, że prawo podatkowe daje w jego przypadku możliwość odliczenia od należności podatkowych:

 • Składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Ulgi rehabilitacyjnej
 • Ulgi abolicyjnej
 • Kwoty przekazanych darowizn

 

UWAGA! Należy pamiętać, że chcąc rozliczać 2017 rok ryczałtowo, PIT 28 musimy złożyć do 1 Lutego 2016 roku.

 

Jaki podatek – ryczałt ewidencjonowany czy inne formy rozliczeń?

Podejmując decyzję o formie rozliczeń podatkowych, powinniśmy dokładnie przekalkulować wszystkie możliwe warianty. Może się bowiem okazać, że rozliczenia ryczałtowe nie będą dla nas najkorzystniejsze.

Największą zaletą ryczałtu jest uproszczona księgowość i brak przymusu comiesięcznego składania deklaracji podatku dochodowego. Do tego w określonych warunkach stawka podatku może być dla nas korzystna.

Rozwiązanie to może być szczególnie atrakcyjne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Trzeba jednak pamiętać, ze przy ryczałcie nie mamy możliwości odliczenia od przychodu kosztów jego uzyskania. Dodatkowo ryczałt może okazać się za wysoki, a w czasie roku nie mamy możliwości odstąpienia od niego.

Dlatego nie należy decyzji tej podejmować zbyt pochopnie.

 

 pytaniaMasz pytania podatkowe? Przejdź do naszej bazy wiedzy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *