Podatki lokalne

W 2013 roku stawki podatków lokalnych wzrosły. O wysokości podatków lokalnych decydują Rady Gminy. Nie mogą one jednak ustalić stawek wyższych, niż maksymalne. Zobacz, jakie są stawki maksymalne podatków lokalnych w 2013 roku i sprawdź, czy wysokość podatków lokalnych w Twojej gminie jest prawidłowa.

 

 Podatki lokalne w Polsce

W naszym kraju podstawą dochodów osiąganych przez samorządy są podatki lokalne. Ustalane są one indywidualnie przez gminy, na podstawie maksymalnych stawek, jakie obowiązują w danym roku rozliczeniowym. Dzięki nim gminy mogą realizować powierzone im zadania.

Poniższa lista przedstawia maksymalne stawki podatków lokalnych na rok 2013.

 

Podatki lokalne 2013

 1. Od gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (niezależnie od sposobu zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) – 0,88 zł/ 1m2
  • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł/ha
  • pozostałych, (również zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego) – 0,45 zł/1m2
 2. Od budynków:
 • Mieszkalnych – 0,73 zł/ 1m2
 • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, również od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,82 zł/1m2
 • Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,82 zł/1m2
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,63 zł/1m2
 • Pozostałych (również tych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego) – 7,66 zł/1m2

 

 1. Od środków transportu

a)      Samochodów:

 • ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

– powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 810,87 zł,

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1352,74 zł,

– powyżej 9 ton ale poniżej 12 ton – 1623,28 zł,

 • ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3097,68 zł,

 

b) Ciągników:

 • siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1893,80 zł
 • Siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

– do 36 ton włącznie – 2394,29 zł,

– powyżej 36 ton – 3097,68 zł,

 

b)      Przyczepy lub naczepy:

 • które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1623,28 zł
 • które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

– do 36 ton włącznie – 1893,80 zł,

– powyżej 36 ton – 2394,29 zł

c) Od autobusu:

 • z mniejszą niż 30 liczbą miejsc siedzących – 1893,80 zł,
 • z większą niż 30 liczbą miejsc siedzących – 2394,29 zł

c)       Od posiadania psa – 119,93

 

W 2013 roku możemy spodziewać się podniesienia podatków lokalnych o około 4,0%, co związane jest ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim.

 

 pytaniaMasz pytania podatkowe? Przejdź do naszej bazy wiedzy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *