Podatek od czynności cywilnoprawnych

Sporządzając umowę o sprzedaży, pożyczce, czy darowiźnie będziemy musieli zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązuje on zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Dowiedz się o nim więcej.

 

Podatek cywilnoprawny – PCC

Zasady obowiązujące przy podatku za czynności cywilnoprawne reguluje ustawa z 9 września 2000 roku. Na jej podstawie opodatkowaniu podlegają czynności wykonywane na w ramach następujących umów:

 • pożyczki
 • sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych
 • darowizny
 • dożywocia
 • ustanowienie hipoteki
 • zniesienie współwłasności lub dział spadku
 • odpłatnego użytkowania
 • depozytu nieprawidłowego
 • spółki
 • zmiany której ż wyżej wymienionych umów

Podatek od umowy cywilnoprawnej obowiązuje jeśli przedmiotem umów są rzeczy i czynności wykonywane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Kto płaci PCC?

Zazwyczaj zobowiązani do uiszczenia opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stajemy się w momencie dokonania takiej czynności. Obowiązek ten dotyczy:

 • Osób fizycznych
 • Osób prawnych (spółki, spółdzielnie)
 • Niemające osobowości prawnej organizacje (np. wspólnota mieszkaniowe).

 

Do uiszczenia opłaty podatkowej nie są jednak zobowiązane obie strony. To, komu przypadnie w udziale ten przymus zależy od rodzaju umowy. Wygląda to następująco:

 

 • Umowa pożyczki – pożyczkobiorca
 • Umowa sprzedaży – kupujący
 • Umowa o ustanowienie hipoteki – składający oświadczenie
 • Umowa spółki cywilnej – wspólnicy
 • Umowa zamiany – obie strony
 • Umowa dożywocia – nabywca własności
 • Umowa darowizny – obdarowany
 • Umowa depozytu nieprawidłowego – osoba przechowująca
 • Umowa o ustanowieniu odpłatnego użytkowania – użytkujący
 • Umowa o podziale spadku lub zniesienie własności – osoba nabywająca prawa lub rzeczy

 

Stawki PCC

Wysokość należności podatkowych z tytułu czynności cywilnoprawnych ustala się według określonych stawek. Stawki te wyglądają następująco:

 1. Przy umowie sprzedaży:
  • Nieruchomości lub rzeczy ruchomych – 2%
  • Innych praw majątkowych – 1%
 2. Przy pożyczkach – 2%
 3. Przy umowach o ustanowienie hipoteki:
 • Przy zabezpieczeniu istniejącej wierzytelności – 0,1% wysokości wierzytelności
 • Przy zabezpieczeniu wierzytelności nieustalonej – 19zł
 • W przypadku rzeczy ruchomych i nieruchomości – 2%
 • W przypadku innych praw majątkowych – 1%
 1. Przy umowie spółki – 0,5%
 2. Przy umowie darowizny, zmiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie własności:
 1. Przy umowie ustanowienia odpłatnego użytkowania – 1%
 2. Przy umowie depozytu nieprawidłowego – 2%

 

Każdy podatnik zobowiązany do uiszczenia opłat z tytułu czynności cywilnoprawnych powinien bez wzywania przez organy podatkowe uregulować te należności do 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego. Sytuacja ta nie dotyczy zawierania umów u notariusza w formie aktów notarialnych. W takim przypadku podatek za czynności cywilnoprawne jest pobierany od razu przez notariusza.

 

 pytaniaMasz pytania podatkowe? Przejdź do naszej bazy wiedzy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *