PIT 39

Jeśli uzyskałeś dochody z tytułu zbycia nieruchomości wybudowanej po roku 2009 włącznie, powinieneś wypełnić PIT39. Formularza tego nie trzeba wypełnić, jeśli otrzymaliśmy jedynie zaliczkę, kaucję lub zadatek z tytułu umowy przedwstępnej. Poniżej dowiesz się więcej o tej deklaracji podatkowej.

 

Rozliczenie PIT 39

PIT-39 to formularz podatkowy przeznaczony dla osób, które uzyskały dochody z tytułu zbycia nieruchomości wybudowanej w roku:

  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012

Zbycie nieruchomości wybudowanej w innych latach należy rozliczać przy użyciu deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L PIT-38. Warto pamiętać, że zbycie nieruchomości wybudowanej przed 2007 rokiem nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym. Obowiązek przedkładania w urzędzie skarbowym formularza PIT-39 nie obowiązuje również przedsiębiorców sprzedających nieruchomości będących częścią prowadzonych przez nich działalności gospodarczych.

W przypadku sprzedaży nieruchomości będącej częścią wspólnego majątku małżeńskiego, oboje małżonków zobowiązanych jest do złożenia oddzielnych deklaracji, na których wykażą uzyskane z tego tytułu korzyści. Pamiętajmy również, że sprzedaż nieruchomości po cenie niższej niż rynkowa musi zostać uzasadniona.

 

Do kiedy PIT 39?

Deklarację PIT 39 za dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w roku 2019 należy złożyć do 30 kwietnia 2019 roku. Do tego czasu należy też zapłacić należny podatek. Możliwe jest złożenie deklaracji wcześniej, a zapłata dopiero w tym terminie, musimy jednak pamiętać, że jest on nieprzekraczalny.

Brak PIT 39 w urzędzie skarbowym po tym czasie uznany zostanie za niewywiązanie się z obowiązków podatkowych i poza naliczonymi za zwłokę odsetkami może wiązać się również z większą karą finansową.

 

PIT 39 a ulgi

Wykorzystując do rozliczenia wzór deklaracji PIT 39 nie możemy przy jej użyciu rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Przy tym formularzu nie możemy skorzystać również z większości powszechnych ulg.

Druk PIT 39 dopuszcza do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Zwalania nas ona z płatności za dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w kwocie nie większej niż ta, która będzie odpowiadać iloczynowi tego dochodu oraz udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

Jeśli jesteśmy do niej uprawnieni, dobrze jest skorzystać z tej ulgi.

 

 

Do Pobrania:

Formularz:
Broszura:
Inne:
Informacje dodatkowe:Wzór obowiązuje od 14 grudnia 2012 r.
Formularz przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.
Zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2012 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *