PIT 37

Formularz PIT37 jest najbardziej powszechną deklaracją podatkową, składaną przez większość podatników. Zobacz, w jaki sposób się go rozlicza, oraz jakich ulg możesz skorzystać, rozliczając się z jego wykorzystaniem.

 

Rozliczenie PIT 37

Formularz PT-37 przeznaczony jest dla osób uzyskujących dochody za pośrednictwem płatników.

button_bottom_rozlicz_pit37

Druk ten przeznaczony jest dla:

   • Osób zatrudnionych z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
   • Osób otrzymujących świadczenia przedemerytalne
   • Osób korzystających z rent i emerytur
   • Osób pobierających należności za przynależność w produkcyjnych spółdzielniach rolniczych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
   • Osób pobierających stypendia
   • Osób pobierających zasiłki
   • Osób uzyskujących dochody za działalność wykonywaną osobiście (umowy zlecenia, kontrakty menadżerskie, działalność w radach nadzorczych, działalność sportowa i pełnienie obowiązków społecznych)
   • Osób uzyskujących dochody z tytułu praw autorskich
   • Osób korzystających ze świadczeń z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych  lub Świadczeń Pracowniczych
   • Osób otrzymujących należności z tytułu umowy aktywizacyjnej
   • Osób otrzymujących należności za pacę wykonywaną w areszcie.

 

Dodatkowo aby móc rozliczać się przy wykorzystaniu formularza PIT -37 nie można prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej, nie być zobligowanym do przedstawienia na swoim rozliczeniu dochodów małoletnich dzieci, które nie rozliczają się samodzielnie i nie starać się o obniżenie dochodów za straty z lat ubiegłych.

Do kiedy PIT 37?

Deklarację podatkową PIT 37 za rok 2018 należy przedłożyć we właściwym urzędzie podatkowym najpóźniej do 30 kwietnia 2019 roku.

Należy pamiętać, że brak pit 37 będzie przez fiskusa traktowane jako uchylanie się od obowiązku podatkowego, co wiązać się może z karą pieniężną.

 

PIT-37 a ulgi

Rozliczając się wykorzystując wzór deklaracji PIT 37 mamy możliwość skorzystania z licznych ulg. Ponadto druk ten daje nam możliwość rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Aby jednak móc skorzystać ze wspólnych rozliczeń na formularzu PIT 37, warunkiem jest, aby oboje małżonków było uprawnione do wywiązania się z obowiązku podatkowego za pośrednictwem tej deklaracji.

Ulgi, z których możemy skorzystać składając ten formularz to:

   • Ulga Prorodzinna
   • Ulga za Internet (jeśli w 2018 roku korzystaliśmy z niej po raz pierwszy)
   • Ulga dla samotnie wychowujących dzieci
   • Ulga rehabilitacyjnej
   • Ulga z tytułu darowizn

 

Zabierając się za rozliczenia podatkowe dobrze sprawdzić, do których ulg jesteśmy uprawnieni, dzięki czemu może udać się nam obniżyć w znacznym stopniu wysokość naszych podatków.

button_bottom_rozlicz_pit37

[row]

[col width=”four”]

pit-37
PIT 37 – Strona 1/3

[/col][col width=”four”]

pit-37-strona2
PIT 37 – Strona 2/3

[/col][col width=”four”]

pit-37-strona3
PIT 37 – Strona 3/3

[/col]
[/row]

Formularze PIT 37 2018/2019 Do pobrania:

Formularz:
Broszura:
Inne:
Informacje dodatkowe:Wzór obowiązuje od 14 grudnia 2016 r.
Zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *