PIT 11

PIT11 to druk podatkowy, który stanowi naszą podstawę do rozliczeń z urzędem skarbowym. Warto dowiedzieć się o nim więcej, by móc właściwie wykorzystać go przy sporządzaniu deklaracji podatkowych.

Czym jest PIT-11?

PIT 11 zawiera informacje o dochodach podatnika. Otrzymuje go zarówno sam podatnik jak i urząd skarbowy.

Do sporządzenia i dostarczenia tego formularza zobligowany jest płatnik. PIT11 można być przekazany osobiście lub listem poleconym. W rzadkich przypadkach dopuszcza się przesłanie formularza za pośrednictwem maila, jednak wymaga to podpisu elektronicznego.

W 2017 płatnik zobowiązany jest dostarczyć PIT 11 do 28 lutego, za rok 2017.

PIT -11 wydawany jest również przez odpowiedni organ, w przypadku korzystania przez podatnika z rent, emerytury, zasiłków pieniężnych lub ubezpieczenia społecznego.

Rozliczenie PIT 11

Kiedy otrzymamy PIT11 na jego podstawie możemy rozliczyć się z urzędem skarbowym. W przypadku, kiedy w czasie roku rozliczeniowego byliśmy zatrudnieni w różnych miejscach, powinniśmy otrzymać PIT 11 od każdego pracodawcy. Kiedy jesteśmy pewni, że dysponujemy już całą dokumentacją dochodów uzyskanych w roku poprzednim, możemy wpisać je w odpowiednie rubryki w deklaracji podatkowej, na której zamierzamy się rozliczać.

Brak PIT 11 – co robić?

Choć pracodawca ma obowiązek dostarczyć nam formularz PIT11, nie zawsze tak się dzieje. Niestety, sytuacja taka nie zwalnia nas z obowiązku rozliczeniowego. Możemy natomiast skontaktować się z pracodawcą, aby ustalić co jest przyczyną braku PIT-11 i zażądać wystawienia tego formularza. W przypadku, kiedy to nie poskutkuje, będziemy zmuszeni wypełnić naszą deklarację podatkową w oparciu o dane, którymi sami dysponujemy.

 

 

PIT 11 - Formularz Ministerstwa
PIT 11 – Formularz Ministerstwa

Do Pobrania:

Formularz:
Informacje dodatkowe:Wzór formularza stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *