Numer PESEL

Numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) to 11–cyfrowy, stały symbol numeryczny, identyfikujący określoną osobę fizyczną. Zbiór PESEL prowadzony jest od 1979 roku i założenia numeracji osób w Polsce przewiduje jeszcze na najbliższe 3 stulecia.

Posiadają go osoby zameldowane na stałe, czasowy (pow. 3 mies.) oraz ubiegające się o wydanie dowodu osobistego / paszportu.

W jaki sposób powstaje zbiór PESEL?

Źródłem informacji dla rejestru PESEL są urzędy gmin, które prowadzą ewidencję ludności w formie gminnych zbiorów meldunkowych – w oparciu o przepisy art. 46 ustawy z 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Kto nadaje numer PESEL?

Numer PESEL nadaje minister spraw wewnętrznych i administracji.

W jaki sposób tworzy się numer PESEL?

Numer PESEL jest to 11–cyfrowy, stały symbol numeryczny, identyfikujący określoną osobę fizyczną.

Jego postać przedstawia rysunek,

0
4
0
5
1
4
0
1
4
5
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

gdzie:

 • na pozycji 1-2 umieszczone są dwie ostatnie cyfry roku urodzenia,
 • na pozycji 3-4 umieszczone są dwie cyfry miesiąca urodzenia,
 • na pozycji 5-6 umieszczone są dwie cyfry dnia urodzenia,
 • na pozycji 7-10 umieszczony jest liczba porządkowa z oznaczeniem płci,
 • na pozycji 11 umieszczona jest liczba kontrolna.

Dla odróżnienia poszczególnych stuleci przyjęto następującą metodę ich kodowania:

 • dla osób urodzonych w latach 1900 do 1999 – miesiąc zapisywany jest w sposób naturalny (bez zmian),
 • dla odróżnienia osób urodzonych w innych latach niż 1900 – 1999 do numeru miesiąca dodawane są następujące wielkości:
 • dla lat 1800 – 1899 – 80,
 • dla lat 2000 – 2099 – 20,
 • dla lat 2100 – 2199 – 40,
 • dla lat 2200 – 2299 – 60.

Przyjęta metoda kodowania miesiąca urodzenia pozwala na rozróżnienie co najmniej 5 stuleci. Kolejne miesiące w poszczególnych stuleciach będą mieć następujące numery:

MIESIĄC
STULECIE
od 1800
do 1899
od 1900
do 1999
od 2000
do 2099
od 2100
do 2199
od 2200
do 2299
STYCZEŃ
81
01
21
41
61
LUTY
82
02
22
42
62
MARZEC
83
03
23
43
63
KWIECEŃ
84
04
24
44
64
MAJ
85
05
25
45
65
CZERWIEC
86
06
26
46
66
LIPIEC
87
07
27
47
67
SIERPIEŃ
88
08
28
48
68
WRZESIEŃ
89
09
29
49
69
PAŹDZIERNIK
90
10
30
50
70
LISTOPAD
91
11
31
51
71
GRUDZIEŃ
92
12
32
52
72

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o płci osoby, której zestaw informacji jest identyfikowany zawarta jest na 10 pozycji numeru PESEL.

 • cyfry 0, 2, 4, 6, 8 – oznaczają płeć żeńską,
 • cyfry 1, 3, 5, 7, 9 – oznaczają płeć męską.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *