Jak rozliczać się z PIT-28?

PIT 28 - Formularz Ministerstwa
PIT 28 – Jak go rozliczyć?

Pytanie: Otwieram działalność gospodarczą i chciałbym rozliczać się ryczałtowo. Jak zadeklarować chęć rozliczania się na formularzu PIT28?

 

Odpowiedź: Aby skorzystać z możliwości rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego musimy zadeklarować taką chęć do 20 stycznia bieżącego roku rozliczeniowego. Jeśli dopiero otwieramy pozarolniczą działalność gospodarczą, mamy na to czas najpóźniej do dnia poprzedzającego otwarcie tej działalności.

Nasz wniosek może zostać odrzucony, jeśli nie spełniamy wymagań określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustanowionej 20 listopada 1998 roku.

Warto pamiętać, że rozliczając się ryczałtowo w ciągu roku nie mamy możliwości by odstąpić od tej formy wywiązywania się z obowiązku podatkowego. Możemy to zmienić dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *