Co mogę odliczyć od dochodu?

Pytanie: Jak każdy, chciałbym płacić mniejsze podatki. Dlatego w deklaracjach podatkowych zamierzam wykazać dochody pomniejszone o ulgi, które mi przysługują. Co mogę odliczyć od dochodów?

Odpowiedź: Odliczenia od dochodów to skuteczna droga zmniejszania swoich należności podatkowych. Korzystanie z przysługującego nam prawa do ulg i odliczeń pozwala nam na obniżenie naszych zobowiązań wobec fiskusa. Ulgi odliczane są od dochodu, przychodu i podatku. Od dochodu możemy odliczyć:

  • Ulgę rehabilitacyjną
  • Ulgę z tytułu darowizn, jeśli darowizny są udokumentowane i spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Wpłaty na zabezpieczenie emerytalne – IKZE
  • Ulgę od nabycia nowych technologii – w przypadku przedsiębiorców
  • Ulgę odsetkową

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *